• FEILSTEG: Å leggje ned Nav-kontora er eit feilsteg der effektivisering av systemet setjast framfor individa, skriv innsendar. FOTO: PRIVAT

La Nav-kontora vere i fred!

Viss byrådet legg ned Nav-kontor, vil det bli enno vanskelegare å få hjelp.