• HINDRER BYUTVIKLING: Det enorme krysset på Nygårdstangen var ment som en midlertidig løsning, men har overlevd i 30 år. Nå er tiden kommet for å flytte trafikken under bakken, mener innsenderne. FOTO: Bjørn Erik Larsen

Spagettikrysset må fjernes

Dette er det mest åpenbare grepet for å utvikle Bergen til en bedre by.