• ALT PÅ STRAUME?: Då Øygarden, Fjell og Sund blir éin kommune, var mange skeptiske. «Kan vi stola på at intensjonsavtalen vert følgd lojalt opp? Eller skal nokre av dei 66 milliardane nyttast til å samla alle kommunale tenester på Straume», spør Sverre Bungum. FOTO: Ørjan Deisz

Strilar tett i tett

Det er underleg at regjeringa ikkje kunne kome opp med noko glupare enn sentralisering for å bøte på utsleppa frå biltrafikken.