Strilar tett i tett

Det er underleg at regjeringa ikkje kunne kome opp med noko glupare enn sentralisering for å bøte på utsleppa frå biltrafikken.

ALT PÅ STRAUME?: Då Øygarden, Fjell og Sund blir éin kommune, var mange skeptiske. «Kan vi stola på at intensjonsavtalen vert følgd lojalt opp? Eller skal nokre av dei 66 milliardane nyttast til å samla alle kommunale tenester på Straume», spør Sverre Bungum. Foto: Ørjan Deisz

  • Sverre Bungum
    Bergen
Publisert:

Vi bur ikkje tett nok korkje i Os eller på Sotra. Det meiner regjeringa. Dersom vi vil flytta til Straume eller Osøyro alle saman, så har regjeringa nokre kroner på lur som vi skal få i premie. Ein pott i Nasjonal Transportplan på 66 milliardar skal delast ut til dei ni største byområda i landet for å få fart på dette gigantiske sentraliseringsprosjektet.

Og BT følgjer regjeringstru opp, og let oss vita at jamvel strilar må bu tettare. Det vert mindre bilkøyring om alle bur i eit sentrum der både arbeidsplassar og tenester er på plass.

INNSENDAREN: Sverre Bungum angrip planane om sentralisering på strilelandet. Foto: Privat

Best hadde det sjølvsagt vore om vi alle hadde budd i Oslo. Vi er berre vel 5 millionar her til lands, så alt og alle til Oslo ville gje oss ein grei liten by samanlikna med til dømes Mexico City sine 21 millionar. Og så billig det ville blitt!

Det handlar altså om å få redusert utslepp frå biltrafikken. Det er underleg at regjeringa ikkje kunne kome opp med noko glupare enn sentralisert busetnad. Sterkare satsing på buss og bane kunne ha hjelpt. Strengare krav til utslepp frå køyretøya kunne vel tenkjast? Og så sjøen, då, som ligg rundt oss på alle kantar, den kunne vel vera eit alternativ?

Eg bur på Sotra, og om vel 18 månader er Øygarden, Fjell og Sund éin kommune med namnet Øygarden. Det vart skepsis i alle tre kommunane, særleg i utkantane, som det er særs mykje av i denne regionen. Men vi slo oss til ro med at intensjonsavtalen så sterkt slo fast at her skulle nærtenesteprinsippet leggjast til grunn.

Les også

Strileopprør mot nullvekst i biltrafikken

Det betyr på vanleg norsk at folk i Øygarden ikkje treng dra til Straume for å nå kommunale teneste, dei vil finna desse i senteret på Rong. Og heimebaserte teneste vil vera stasjonerte på Rong med kort veg og tilsvarande kort responstid når hjelpa trengst. Og Sund beheld sitt Sund Senter. No er denne avtalen godkjent av regjering så vel som Storting.

Kan vi stola på at intensjonsavtalen vert følgd lojalt opp? Eller skal nokre av dei 66 milliardane nyttast til å samla alle kommunale tenester på Straume?

Når Straume vert staden for det meste, då treng vi vel heller ikkje ny veg sør- og vestover når nytt fastlandssamband skal realiserast?

I utkantane bur det folk på småbruk som familien har hatt i generasjonar. Der bur dei ekte strilane, og der veks det opp unge menneske som meir enn gjerne vil busetja seg og halda heimebøen i hevd. Flytt til Straume – er det svaret dei skal få?

I vår region bur dei fleste av dei 38.000 innbyggjarane i utkantane, ikkje på Straume. Om det vert slutt på å leggja ut nytt tomteland i utkantane, vil grendene våre armast ut og verte avfolka litt etter litt.

Var det nokon som snakka om å ta heile landet i bruk?

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg