Syv grunner til at Høyres forelskelse gir mange innbyggere sorg

Bybanen gir ikke sorg i seg selv, men konsekvensene gjør mange innbyggere fortvilet.

BYBANEN: – Toppen av arrogansen og forakt for mange tusen av byens innbyggere kommer i Skutles syvende og siste grunn. Vi blir alle «lykkeligere, rikere og sunnere». Hvem er det som blir rikere her, Skutle? spør innsenderen. Leif Gullstein (arkiv)

Debattinnlegg

Trym H. Aafløy
Folkeaksjonen mot mer bompenger i Bergen, initiativtaker

Erik Skutle i Høyre skriver i BT 2. mars om Bybanens fortreffelighet, som om det ikke finnes gode argumenter mot Bybanen i det hele tatt.

Skutle lister opp syv punkter om Bybanens fortreffelighet. Her er vårt svar.

Les også

Les det opprinnelige innlegget: Syv grunner til at Høyre elsker Bybanen

1. Bybanen fører til at flere reiser kollektivt. Det er jo positivt i seg selv, men ikke noe selvstendig argument. Andre former for kollektivtrafikk kunne også gitt en vekst, men forskning og utvikling av alternative løsninger er mer eller mindre stoppet opp.

2. Skutle påstår at bergensere flest vil ha Bybanen. Vel, bergensere flest er ikke avhengig av å kjøre bil i hverdagen. De slipper å betale noe som helst for bybaneutbyggingen.

Hvem vil ikke ha noe som er gratis – eller enda bedre, blir betalt av andre? Genialt. Bergensere flest blir ikke rammet når utbyggere banker på døren for å kjøpe hjemmet ditt så det kan jevnes med jorden.

3. «Transformerer.» Tygg litt på det ordet. Hele argumentet er bare svada. Denne transformasjonen fører til at eiendomsprisene for både bolig og næring skyter i været, og gjør at det blir vanskeligere for folk med vanlig inntekt å kjøpe disse boligene, at det blir vanskelig for småbedrifter å leie seg lokaler her.

Fine ord skaper ingen sannheter.

HØYRE: «Høyre elsker Bybanen» skrev Erik Skutle i BT forrige uke. GORM K GAARE / EUP-BERLIN.COM (arkiv)

Les også

Det er på tide å se etter alternativer til Bybanen

4. Skutle skriver at «videre utbygging den eneste realistiske måten å øke kapasiteten i kollektivtilbudet på». Men bussbaserte kollektivløsning er valgt både i Stavanger og Trondheim. Du finner ikke noe ut om bussløsninger ved å dra på studieturer for å se på bybane i europeiske byer.

Det står ikke på evnen, bare på viljen til å se etter andre løsninger enn bybane.

Les også

Skutle vil ikke diskutere økonomien i Bybanen

Les også

Byutvikling på ville skinner

5. Omsider kommer Skutle til luftforurensningen. Der er løsningen er å skifte ut dieselbussene med busser drevet av ren energi. Da vil både NOx-argumentet og CO₂ argumentet falle dødt til jorden. For svevestøvet hjelper det at vi bor i en by som i fjor fikk 3150 millimeter nedbør. Regnet fjerner problemet de aller fleste dager.

I de sjeldne, tørre værperiodene som den vi er inne i nå, kan problemet avhjelpes med spyling, slik man har gjort andre steder.

6. Hva som er driftskostnadene for Bybanen sammenlignet med buss, avhenger av hvem som regner på de tog hva man inkluderer. En undersøkelse fra fylkesrådmannen i Hordaland i 2014 (BT 7.12.2014) viste at hver bybanepassasjer subsidieres med 21 kr, mens tilsvarende subsidiering pr. busspassasjer kun kr 7,75.

Det kan finnes nyere undersøkelser, men hovedpoenget er at Bybanen koster det offentlige mye mer pr. passasjer enn buss. Med enda mer bybane og enda flere passasjerer, vil de offentlige tilskuddene fortsette å skyte i været.

Les også

Høyre-topp vil ha alternativer til Bybanen

7. Toppen av arrogansen og forakt for mange tusen av byens innbyggere kommer i Skutles syvende og siste grunn. Vi blir alle «lykkeligere, rikere og sunnere». Hvem er det som blir rikere her, Skutle? Er det de titusener av bilister og bedriftseiere som får kraftig økte bompengeregninger?

Og hvem er det blir lykkeligere av dette? De som sliter med økonomien fra før, og ikke har økonomi til denne ekstraskatten? Eller er det kanskje dem som bor i et fortettingsområde og har valget mellom å flytte fra hjem og nabolag, eller bli boende og se høyhusene skyte i været like ved hageporten?

Nei. Bergen trenger nye smarte, effektive og rimelige løsninger som dekker byens behov uten å skattlegge bilister og bedrifter i hjel.

Bergen trenger visst nye politikere også.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg