Byrådets bybaneløsning i Sandviken er et løftebrudd

Resultatet av byrådets bybaneforslag i Sandviken blir null byutvikling. Snarere er det snakk om byavvikling.

Publisert Publisert

TRASÉ: Slik kan den nye bybanetraseen bli seende ut. Det er uklart hvilket av de prikkete alternativene som blir valgt. KART: RUNE STØLÅS / KARTGRUNNLAG: GOOGLE MAPS

Debattinnlegg

  • Geir Næss
    Leder for Strandens Grend velforening og for sammenslutningen av 40 velforeninger i Sandviken og Ytre Sandviken
  1. Leserne mener

Det er med stor skuffelse vi registrerer at Arbeiderpartiet og de to andre byrådspartiene ikke har evnet å velge en trasé som er til det beste for innbyggerne og byutviklingen i Sandviken. Før kommunevalget snakket byrådspartiene varmt om byutviklingen som var mulig å få til dersom en bybane gikk i dagen gjennom Sandviken og ytre Sandviken.

For beboerne i en bydel som altfor lenge har slitt med forurensning fra biltrafikk og elendige trafikale løsninger, var dette som musikk i ørene. Endelig skulle bydelen få en endret og forbedret byutvikling. Gamle synder fra 80-tallet, med en motorvei som deler hele bydelen på tvers, skulle rettes opp. Slutt på plager og helserisiko fra svevestøv og motorstøy.

Det er derfor svært beklagelig at byrådskameratene nå har gått i stikk motsatt retning enn hva de sa før valget. Forslaget de nå legger frem, er en bybane der 90 prosent ligger i fjell og der stoppene også er i fjell. Resultatet blir null byutvikling, snarere er det snakk om byavvikling. Forslaget betyr at de fleste i Sandviken vil få et langt dårligere kollektivtilbud enn i dag.

Les også

Eirik Glambek Bøe: - Historisk feilsteg i Ytre Sandviken

I byrådsplattformen står det klart og tydelig: «Konseptet med god synlighet og tilgjengelighet har gjort Bybanen til en stor suksess. [...] Bybanen skal også være en motor for bærekraftig byutvikling, og legge til rette for vekst og fortetting langs traseen.» Av byrådserklæringen fremgår det klart og tydelig at man ønsker en mest mulig åpen bybaneløsning i dagen gjennom Sandviken. Og videre at man ønsker en bybanetrasé mot Åsane i dagens E39-trasé som det absolutte foretrukne alternativet.

Byrådets innstilling til trasé gjennom Sandviken er nok et løftebrudd fra Arbeiderpartiet sin side. Nok en gang hoppet partiet bukk over det de lovet sine velgere før valget.

LØFTEBRUDD: Byrådets innstilling til trasé gjennom Sandviken er et løftebrudd fra byrådspartiene, mener innsender. Foto: Rune Sævig (arkiv)

De folkevalgte har forsømt fullstendig det ansvaret de har for byens befolkning og miljøet i Sandviken. De fortjener overhodet ikke vår tillit.

Det vil helt sikkert bli brukt over åtte milliarder kroner på en bane til Fyllingsdalen som befolkningen ikke har bedt om, som gir liten trafikal effekt, som i stor grad bygges langs en eksisterende bybane og som beslaglegger et betydelig areal som kunne blitt brukt til fortetting langs den opprinnelige Bybanen i Bergensdalen. Sykkeltunnelen til Fyllingsdalen kunne vært bygget uten bybane til en brøkdel av de åtte milliardene. Og pengene kunne vært brukt til å få til en grønn løsning i Sandviken.

Les også

Bybanen skal fyke gjennom Sandviken i tunnel

I tillegg til dette misbruket av skattebetalernes penger, har politikerne gått vekk fra hovedprinsippet, som går ut på å legge Bybanen i dagen. 90 prosent av den foreslåtte strekningen går i tunnel. Forurensende trafikk fortsetter i dagen, til stor skade for innbyggernes helse. Null byutvikling og null forbedring av miljøet, men en fortsettelse av de elendige trafikale løsningene – en fullstendig sementering av dagens situasjon. Dette er hva vi får dersom byrådets forslag blir det endelige alternativet.

Videre har politikerne gjort et knefall for utbyggerne på Sandviken Brygge. Å gå fra Amalie Skrams vei i skarpe svinger ned til Sandviken Brygge for så å svinge opp igjen til NHH, er totalt meningsløst. Lykke til med hylende trikker hvert andre minutt i krappe svinger, og lykke til alle de som må gå fra Nyhavn, Gamle Bergen og Sandviken sykehus på leting etter et kollektivtilbud.

Verst av alt: Den ansvarlige byråden vil innbille den delen av befolkningen som ikke kjenner Sandviken at dette vil være et stort bidrag til utviklingen av Sandviken. Var det noe som snakket om Keiserens, eller skal vi heller si, Keiserinnens nye klær?

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg