Urimelig forbud

Det er ingen grunn til å overdrive alvoret i Erik Skutles lovbrudd. Å bruke cannabis utgjør en minimal risiko for andre.

RØYKET HASJ: Stortingsrepresentant Erik Skutle (H) innrømmet i politiavhør å ha røyket hasj. Nå har han godtatt forelegget på 10.000 kroner. Foto: Gorm Gaare

GORM K GAARE
  • Torstein Ulserød
    Rådgivere i Civita og forfattere av Civita-notatet «Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger»
  • Eirik Løkke
    Rådgivere i Civita og forfattere av Civita-notatet «Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger»

Onsdag 11. januar skrev BT at [stortingsrepresentant Erik Skutle (H) er idømt en bot på 10.000 kroner](http://www.bt.no/nyheter/lokalt/article3265781.ece) for å ha brukt cannabis. Boten fremstår som urimelig dersom man sammenligner alkohol og cannabis. Alkohol anses av de fleste forskere som langt farligere enn cannabis. Men det reflekteres ikke i straffeloven.

Cannabis kan selvsagt medføre risiko for brukerne. Derfor er det rimelig at samfunnet ønsker å begrense bruken. Men skadevirkningene av cannabisbruk er relativt beskjedne. Særlig om man sammenligner med alkohol, og særlig om man vektlegger skadepotensialet for andre enn brukeren selv. I forskningsartikkelen «Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis», publisert i The Lancet i 2010, sammenligner professor David Nutt (med flere) ulike type rusmidler. Konklusjonen er at dagens strafferegime for narkotika er vanskelig å begrunne ut fra skadevirkningene. Faktisk bedømmes det lovlige rusmiddelet alkohol som ikke bare farligere enn cannabis, men også som et betydelig farligere rusmiddel enn for eksempel kokain og heroin.

Les også

- Skjønte ikke hva politiet ville

En av årsakene til at alkohol bedømmes som så skadelig, er den negative effekten misbruk har på samfunnet. For eksempel bidrar alkohol i langt større grad enn cannabis (faktisk også mer enn heroin og kokain) til at folk begår voldshandlinger og drap. Det gjør at alkohol i studien bedømmes som det overlegent mest skadelige rusmiddelet for samfunnet som helhet. Også for den enkelte bruker konkluderer The Lancet-studien med at alkohol er langt farligere enn cannabis.

De aller fleste, selv de som er tilhengere av fortsatt forbud, innrømmer at alkohol er mer skadelig enn cannabis. En vanlig innvending mot å fjerne forbudet er likevel at man ikke bør gjøre «nok et rusmiddel» lovlig. Men en slik innvending ser bort fra rimelighetsbetraktninger, som er og bør være avgjørende i et liberalt demokrati.

Å straffeforfølge en gruppe hvis aktivitet (cannabisbruk) er mindre skadelig enn mange lovlige aktiviteter (som for eksempel alkoholbruk), er en lite prinsipiell tilnærming.

En annen innvending mot avkriminalisering som typisk fremføres av forbudstilhengerne, lyder omtrent slik: «Narkotikaforbruket har gått ned de siste 15 årene. Med andre ord må vi gjøre noe riktig». Tilhengerne har helt rett i at vi gjør veldig mye riktig. Vi er et av verdens beste land å bo i, vi scorer høyt på sosiale indikatorer, og dagens ungdom er antagelig den mest fornuftige noensinne, i den forstand at de er pliktoppfyllende og har en mer moderat bruk av rusmidler enn tidligere.

Cannabis-saken mot Erik Skutle viser hvor urimelig lovverket er med hensyn til hvordan vi behandler cannabisbrukere og alkoholkonsumenter.

Det beviser imidlertid ikke at forbudet mot narkotika er årsaken til at bruken av cannabis ikke er høyere enn den er. Og nettopp fordi vi har en veldig fornuftig ungdomsgenerasjon, kunne et alternativ til dagens forbudsregime være å opplyse ungdommen rasjonelt om farene ved rusmiddelbruk, for så å stole på at de selv er i stand til å foreta fornuftige vurderinger.

Selvsagt påhviler det stortingsrepresentanter et ekstra ansvar i å følge lovene de selv er med på å vedta, og slik sett er oppmerksomheten rundt Skutle forståelig. Men det er ingen grunn til å overdrive alvoret i lovbruddet. Å bruke cannabis utgjør en minimal risiko for andre. Det er for eksempel mye farligere for andre om noen kjører 50 km/t i 30-sonen, men det reflekteres ikke i straffeloven.

Cannabis-saken mot Erik Skutle viser hvor urimelig lovverket er med hensyn til hvordan vi behandler cannabisbrukere og alkoholkonsumenter. Det burde føre til en mer omfattende diskusjon om hvor rasjonell dagens narkotikapolitikk faktisk er. Men det fordrer at politikerne kommer på banen. Foreløpig er det dessverre lite som tyder på at det vil skje.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg