Gi heroin på blå resept

Heroinisten i Bergen får det bedre om hun slipper unødvendige bøter og heller får heroin på blå resept.

RUSMISBRUK: Narkomane trenger ikke å bli jaget bort fra russcener, mener Annette Svae.

Debattinnlegg

Annette Svae
Foreningen for human narkotikapolitikk

Mens vi i Bergen er glade for et nytt skadereduserende sprøyterom fra september, har fokus på de internasjonale sammenhengene vært liten i norske media, tross at FN arrangerer toppmøtet UNGASS om verdens narkotikastrategi neste måned.

Annette Svae Privat

Produksjons— og transittland er i ferd med å kollapse under krig, narkotikarelatert korrupsjon og kriminalitet har presset på for å se på andre muligheter - også det å prøve andre tilnærminger enn forbud. Da Mexico, Colombia og Guatemala forklarte alvoret i situasjonen i et brev til FN i 2012, ble toppmøtet om narkotika fremskyndet med tre år.

De fikk støtte fra en rekke nobelprisvinnere i økonomi som vil bekjempe problemene ved å gjøre økonomien hvit.

Her hjemme sliter familier og venner med avhengighet til krigsøkonomienes produkter og følger av at stoffene er kriminalisert. For mange dør også av overdoser.

Åpne stoffmarked ble en realitet i Norge parallelt med Afghanistans vanskjebne fra Sovjet-invasjonen i 1979 som førte til eksplosiv økt opiumsproduksjon. Den fortsatte å vokse under NATOs stabiliseringsoperasjoner til rekordstore 6400 tonn opium i 2014. Prisen på et gram heroin i Bergen sank fra 3000 - 3500 kroner på åttitallet til 500 - 800 kroner i dag. 90 prosent av verdens opium blir i dag produsert i Afghanistan.

Erlend Horn (V):

Les også

Derfor oppretter vi sprøyterom

I boken Drømmekrigen fra 2010 forklarer journalist Anders Sømme Hammer hvordan norske soldater blandet seg svært lite inn i dyrkingen av— eller handelen med opium, mens en rapport fra Den amerikanske generalsekretæren i Afghanistan i 2014 fastslo at vestlig økonomisk hjelp har bidratt til å øke produksjonen.

Dette til tross for å ha brukt over 50 milliarder på bekjempelse i perioden fra 2001. Over 15 prosent av Afghanistans BNP kommer fra opium og opiumsprodukter. At økonomien er kriminalisert svekker Afghanistans sjanse til å komme seg på fote. Likeens forvansker kriminaliseringen heroinavhengige i å komme seg på fote her i Bergen.

De fleste partier har uttrykt at de ønsker å hjelpe fremfor å straffe avhengighetslidende mennesker. Samtidig har det vært enighet omkring Sentrumsaksjonen i Oslo og Handlingsplan mot åpne russcener i Bergen. Disse er et trepartsamarbeid mellom kommune, helsevesen og politi, som til tross for gode intensjoner har resultert i økte strafferammer for akkurat de utmattede stoffbrukerne politikerne mener ikke bør straffes.

BT mener:

Les også

Politiet stikker kjepper i hjulene for ruspolitikken.

Innenfor avgrensede sentrumsområder opplever brukerne forhøyede bøtesatser for besittelse, samtidig som det gis bøter for brudd på bortvisningsvedtak. Effekten av de økte straffene er en gjeldsbyrde som svekker motivasjonen til å rehabiliteres.

I forkant av UNGASS har FNs høykommisær for menneskerettigheter, Verdens helseorganisasjon, UNAIDS (FNs organ som jobber mot hiv/aids) med flere anbefalt å avkriminaliserebruk og besittelse av illegale rusmidler og medikamenter.

En avkriminalisering vil ikke få innflytelse på globale problemer som det økte incentivet til å dyrke mer for å finansiere makt og krig. Global commision on Drug Policy — hvor blant andre Thorvald Stoltenberg og Kofi Annan er medlemmer - har likevel rådet stater til å begynne i det små med å avkriminalisere bruk og besittelse, men med mål om å få regulert illegale stoffer hvitt etterhvert. Narkotikaforbudene har blitt institusjonalisert i uante sammenhenger og lovendringer vil ta tid, mener de.

BT mener:

Les også

Overdosetallene er fremdeles en skandale

Overfor de som er kriminalisert for det å skaffe seg livsnødvendige brukerdoser — handlinger som må ansees som et symptom på sykdom - vil avkriminalisering hindre den unødvendige lidelsen bortvisninger og forhøyede bøtesatser innebærer. Dette fordi lovverket ikke lengre vil tillate disse politivirkemidlene. Et tap av virkemidler vil presse frem en annen prioritering innad i politiet - eksempelvis vinning og vold i narkotikamiljøene - og, en større politisk satsing på helse- og sosiale virkemidler i bekjempelsen av åpne stoffmarked.

Det siste er også noe politiet i Bergen etterspør.

I 1998 var målet i FN «En narkotikafri verden; vi kan gjøre det!» En prisverdig holdning, men historien har vist tilnærmingen urealistisk. I følge Statens senter for rus- og avhengighetsforskning stoppes kun fire prosent av de illegale stoffene som flyter innover landet.

Hensyn til ubestemmelige signaleffekter synes å gå fremfor skadereduksjon når Norge - i en anbefaling til UNGASS avgitt på det forberedende møtet i Wien 16. mars - ønsker å opprettholde rammene av dagens konvensjoner «for å forhindre legalisering av illegale stoff». Norge har også sett bort fra fremtredende organisasjoners perspektiv at avkriminalisering er skadereduksjon når de sier: «vi håper at skadereduksjon vil bli en del av utfallet i UNGASS-dokumentet». Nasjoner som Russland og Kina holder dessverre igjen også overfor skadereduksjonsperspektivet.

Podkast om med Bård Vegar Solhjell, Frank Aarebrot og Frøy Gudbrandsen:

Les også

- Bergen er ikke min vestlandshovedstad

Brukerne prater om Afghanistanheroin og til felles med fattige bønder derfra lider de under FNs narkotikakonvensjoner. I Afghanistan vil en få det lettere om produksjon, transport og handel med opium og opiumsprodukter blir legalt regulert.

I Bergen vil heroinisten på Korskirkealmenningen få det bedre om hun slipper unødvendige bøter og heller blir tilbudt gode rehabiliteringsopplegg — gjerne med heroin på blå resept.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg