Et klimapolitisk hvileskjær

Erna Solbergs regjering kan gjøre det dobbelt så dyrt å nå våre klimamål. Statsbudsjettets foreslåtte kutt på 95 prosent i bevilgningene til karbonfangst og -lagring må stoppes.

Publisert Publisert

KARBONFANGST: Norge har to anlegg med karbonfangst og -lagring, Snøhvit-feltet (bildet) og Sleipner-feltet. Statoil er operatør for begge. Foto: Ole Magnus Rapp

Debattinnlegg

  • Eigil Knutsen
    Stortingsrepresentant (Ap), medlem av finanskomiteen
  • Ruth Grung
    Stortingsrepresentant (Ap), medlem av næringskomiteen

Skiftende regjeringer har de siste årene brukt mye penger og energi på utvikling av karbonfangst og -lagring (CCS). Årsaken er åpenbar: Dette er den eneste kjente teknologien som kan gi oss store nok utslippskutt, samtidig som vi i Norge kan fortsette å være en industrinasjon.

Ifølge FNs klimapanel blir det dobbelt så dyrt å nå klimamålene uten karbonfangst og -lagring (CCS). For land med mye industri og oljevirksomhet kan regningen bli enda større. Dessverre har regjeringen med årets statsbudsjett skapt stor usikkerhet om Norges klimaambisjoner.

Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett å kutte støtten til CCS fra 360 til 20 millioner kroner. Hvordan skal industrien og vi som er opposisjonspolitikere tolke dette? Enten innvilger regjeringen seg et klimapolitisk hvileskjær, eller så avlyser de Norges mangeårige ambisjon om å bidra til fullskala karbonfangst og -lagring.

KARBONFANGST: På Sleipner-feltet er det lagret ca. én million tonn CO₂ hvert år siden 1996. Foto: Scanpix

Karbonfangst og -lagring har mange fordeler, og én ulempe. Ulempen er allerede nevnt. Det koster penger. Fordelene overgår imidlertid ulempen med god margin. Teknologien gjør det mulig å ta vare på industrien vi har, også når klimapolitikken strammes til. Vi vil også skape ny industri når CCS-teknologien kan eksporteres. Samtidig vil vi nå våre klimamål og forhindre farlig oppvarming av kloden.

CCS kan bli et enormt konkurransefortrinn for norsk industri, både på fastlandet og i petroleumssektoren på norsk sokkel. Hydro jobber med CO₂-fri aluminium, Norcem vil produsere sement uten utslipp og på Klemetsrudanlegget skal man håndtere avfall med karbonfangst. Statoil jobber for fullt med lagring av CO₂.

Industrien er med på laget. Nå trenger vi bare et stortingsflertall som slår tilbake på usikkerheten regjeringen har skapt. Fullskala karbonfangst og -lagring i ulike industrier må være målet. Da kan Norge ta en global ledertrøye innen grønn industriutvikling.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg