Det regner også på næringslivet

Det som i dag blir sett på som «ekstremværsdag», kan bli en helt vanlig dag i morgen.

UVÆR: Klimaendringer vil også ramme næringslivet, både som risiko og forretningsmulighet, skriver innsenderne. Arkivfoto: Foto: Elias Dahlen

  • Kjersti Aalbu
  • Luca Garrè
  • Bjørn Kjærand Haugland
Publisert:

**Bergen har i sommer** opplevd rekordstore nedbørsmengder. Klimaforskere er enige om at klimaendringer kan føre til flere slike dager i fremtiden. Det som i dag blir sett på som «ekstremværsdag», kan bli en helt vanlig dag i morgen.

Denne uken møtes forskere og ledere i det offentlige under Nordic Adaptation Conference i Bergen for å diskutere hvordan vi går fra klimaforskning til faktisk handling. Men hvor er næringslivet?

For det regner også på næringslivet. Det må tilpasse seg et nytt risikobilde, og må fortsette å være en sentral aktør i utvikling og bruk av klimaløsninger. Det er nå økende enighet om at bedrifter må vurdere klimarisiko i alt fra strategi til planlegging og drift. Det inkluderer for eksempel risiko for skader på fysisk infrastruktur, tilgang til råvarer og andre varer, endring i lover og forskrifter og tilgang til kapital.

Relevante spørsmål som må opp i selskapsstyrer og ledergrupper er: Hvordan er våre operasjoner utsatt for klimaendringer? Hva med de nye investeringene vi gjør, har vi tatt tilstrekkelig høyde for klimarisiko?

Men klimaendringer handler ikke bare om risiko. Flere av selskapene vi jobber med er opptatt av å forstå hvordan klimaendringer kan føre til nye forretningsmuligheter, og hvordan selve kjernen i selskapet — forretningsmodellen - påvirkes. Hva er risikoene med den eksisterende forretningsmodellen, og hva er potensielt nye bærekraftige forretningsmodeller?

Det er imidlertid stort rom for forbedring, for å dele erfaringer og for standardisering av praksis. Det siste er en grunnleggende forutsetning med tanke på løsninger. Den vitenskapelige kompetansen om lokale klimaendringer og dens konsekvenser er viktige brikker for å forstå og håndtere klimarisiko.

Drittværet i et klimaperspektiv:

Les også

Hjemme hos oss holder til og med meteorologen på å bli værsyk

Nylig bisto DNV GL en stor Europeisk by med å forstå og skape bevissthet rundt byens klimasårbarheter. Det første skrittet i prosjektet var å samle byens administrasjon, organisasjoner og lokale klimaforskere sammen med bedrifter i et rom. Bare ved å dele erfaringer og synspunkter kunne vi få et klart bilde av byens sårbarheter og tilpasningspotensial. Dersom vi skal gå fra forskning til handling og omstilling, er vi helt avhengig av samarbeid. Da må næringslivet være med.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg