Elektrisk klimaeffekt både hjemme og ute

Elektrifisering av transport en klok og fremtidsrettet klimastrategi – uansett hvordan strømmen produseres i dag.

KRAFT: Takket være vannkraften har Norge et utgangspunkt hele Europa kan misunne oss; vår kraftproduksjonen er nær hundre prosent fornybar, skriver administrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth. Jørgen Lohne/Aftenposten

Debattinnlegg

Oluf Ulseth
Administrerende direktør, Energi Norge

Fire professorer med bakgrunn fra UiB betviler i mandagens BT at fullelektrifisering av Norge vil gi noen global klimagevinst. Det er en påstand de neppe har dekning for.

Energi Norge overleverte i august fornybarnæringens veikart mot 2050 til klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Her lanserte vi visjonen om at Norge kan bli verdens første fullelektrifiserte samfunn. Det vil være bra for klimaet og samtidig skape nye, grønne arbeidsplasser som Norge sårt trenger.

Norge har et utgangspunkt som hele Europa kan misunne oss: Takket være vannkraften er kraftproduksjonen vår nær hundre prosent fornybar. Vi produserer dessuten mer strøm enn vi bruker selv. Mens resten av Europa må investere hundrevis av milliarder for å fase ut fossile kraftverk, kan vi konsentrere oss om å kutte utslipp i andre sektorer.

Det er nemlig fortsatt slik at halvparten av energien vi bruker i Norge kommer fra fossile kilder. Ifølge Statistisk sentralbyrå slipper vi ut over 53 millioner tonn klimagasser årlig. Ca 30 prosent kommer fra vei-, luft- og sjøtransport, mens rundt 50 prosent kommer fra industri- og petroleumsvirksomhet.

Les også

Ekspert: Resten av verden følger etter hvis Kina forbyr fossilbiler

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Stortinget har videre vedtatt at vi skal kutte 80–95 prosent av utslippene innen 2050. Dette klarer vi ikke uten å erstatte piper og eksosrør med strømledninger på svært mange områder i samfunnet.

Hva hjelper det å elektrifisere verdens biler og busser, hvis strømmen kommer fra kullkraft, spør professorene. Jo, det betyr at eventuelle utslipp flyttes fra den enkelte forbruker til kraftverket. Dette har mange fordeler. For det første bedre luftkvalitet i byene. For det andre at det er langt enklere å gjøre noe med utslippene fra et kraftverk enn fra tusen eksospotter. EU har ambisiøse planer for å avvikle fossil kraftproduksjon. Både i Kina og USA investeres det tungt i fornybar energi. Derfor er elektrifisering av transport en klok og fremtidsrettet klimastrategi – uansett hvordan strømmen produseres i dag.

Les også

Vi bør ikke legge alle eggene i oljekurven

Professorene bekymrer seg videre for at økt elektrifisering her hjemme vil gå på bekostning av krafteksporten til Europa, som dermed vil måtte bruke mer strøm fra fossile kraftverk. Vel, ifølge våre egne myndigheter vil det nordiske overskuddet av strøm øke til 27 TWh (milliarder kilowattimer) i 2030. Vi har altså mer enn nok fornybar energi både til norsk elektrifisering, ny industri og krafteksport.

Vannkraften spiller en viktig rolle både for utslippskutt her hjemme og for å utvikle norske bedrifter som kan bidra til globale klimaeffekter og nye arbeidsplasser. Dette bør stå sentralt i regjeringens strategi for grønn konkurransekraft som skal legges frem i løpet av høsten.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg