• DISIPLIN: Jeg tror mange lærere sliter med disiplin, og fraværsgrensen har kanskje en symboleffekt en ikke skal kimse av, skriver Jan Ubøe. FOTO: Scanpix

Effekten av streng disiplin kan feiltolkes

En lærer som ser at eleven gjør det bedre etter å ha blitt kjeftet på, vil tolke det som at oppstrammeren virket. Det er ikke sikkert.