Visste du at barnet ditt ikke trenger å gå på skolen?

Fra høsten av er det vi foreldre som skal ha ansvar for undervisningen for våre tre barn når vi legger ut på jordomseiling for fire år.

Publisert:

KJENT MED VERDEN: Vi ser på seilturen som vår gylne mulighet til å lære en flik av verden å kjenne sammen med barna våre, skriver Guri Oppegård. Bildet er fra en seiltur familien tok fra Tromsø til Bodø. Foto: privat

Debattinnlegg

Guri G. Oppegård
Tidligere journalist

Du som forelder kan ta barnet ditt ut av skolen i morgen. Men få er klar over denne muligheten som loven legger til rette for. I Norge var det bare 179 barn som ble undervist av foreldrene sine i skoleåret som vi nettopp har lagt bak oss, viser tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Det utgjør 2,8 promille av norske barn i skolepliktig alder.

Sannsynligvis er det flere, men trolig blir ikke mer enn 300 barn undervist utenfor det etablerte skoleverket i Norge.

Guri Gunnes Oppegård Foto: Rune Meyer Berentsen

Fra høsten av skal våre barn ikke lenger møte på skolen. Da er det vi foreldre som skal ha ansvar for at de lærer det de skal, når vi drar på jordomseiling. Men man trenger ikke reise ut av landet for å ta barna ut av skolesystemet. Du som forelder kan gjøre det i morgen. Vi har nemlig ikke skoleplikt i Norge. Men vi har plikt til å gi våre barn opplæring.

Hvorfor er det da så få som gjør det utenfor rammene av skoleverket?

En forklaring på at mange foreldre ikke underviser selv er at de er i jobb og ikke ser seg råd til å ta et opphold fra arbeidslivet. Kanskje frykter de for jobbmulighetene når de skal tilbake. Andre er redd for at de ikke mestrer opplæringen.

Men det er nok flere enn de som gjør det som kunne tenke seg friheten til å lære opp sitt eget barn i kortere eller lengre perioder. Grunnene er like varierte som det finnes barn; vansker med det sosiale på skolen, utilpasshet i skolesystemet, man skal ut på reise, familien ønsker mer tid sammen, lang eller farlig skolevei. De fleste vil likevel aldri vurdere annet enn å la barna bli undervist av andre. Det kan skyldes at man ikke er klar over fleksibiliteten som ligger i opplæringsloven.

Opplæringsloven § 2–1 sier at barn har plikt til grunnskoleopplæring. Samtidig åpner loven for annen opplæring enn gjennom den offentlige grunnskolen. Det som blir kalt hjemmeundervisning går under definisjonen «tilsvarende opplæring» i lovteksten. Norske barn har altså opplæringsplikt, ikke skoleplikt. Loven gir dermed deg som forelder rett til å ta barnet ditt ut av skolen dersom du ønsker det. Du trenger ikke grunngi valget, du trenger ikke ha pedagogisk kompetanse og det er ingen krav om at barnet ditt skal testes underveis.

Men samfunnet stiller krav om at barnet har fremgang når foreldrene underviser. For å kontrollere dette kan det bli ført tilsyn én til to ganger i året. Kommunen har ansvaret for tilsynet som gjennomføres i samarbeid med kommunen, tilsynslæreren og foreldrene.

Grunnen til at vi tar barna våre ut av skolesystemet er at vi reiser på jordomseiling i august. Kanskje blir vi borte i fire år, kanskje bare ett. Men vi planlegger ikke en årelang ferie. For oss blir seilturen vår gylne mulighet til å lære en flik av verden å kjenne sammen med barna før de flytter hjemmefra.

Vår reise vil ta oss med til fire kontinent og over flere av verdens største hav. Vi skal bo tett på naturen, besøke Darwins Galapagos, se de biologiske skattene i regnskogen og møte barn som lever helt fint uten rommet fullt av ting. Energien vi bruker må primært komme fra fornybare ressurser og maten vi spiser vil ofte bli solgt av dem som har sådd frøet i jorden.

Barna skal få en erfaringsbasert opplæring som er drevet av deres og vår nysgjerrighet. Fagfolkene kaller det gjerne «unschooling», som innebærer at ungene lærer mens de lever livene sine på egne premisser. Driver man undervisning etter dette prinsippet skal det ligne minst mulig på tradisjonell skole.

Les også

Skole som gir glede

Vi kommer nok ikke til å gå så langt. Ingen av oss foreldre har pedagogisk utdanning og vi er ikke selvsikre nok til å stå helt på egne bein, i hvert fall ikke i starten. Vi har derfor inngått en avtale om å ha et løst samarbeid med Vik skole på Helgeland som har heldigitalisert undervisning de fire siste årene. Alle elevene har skole-iPad og de bruker i stor grad digitale læremidler istedenfor skolebøker.

Når turen er over, ser vi for oss at barna skal tilbake til skolen. At vi har en løs kontakt med skolen hjemme tror vi vil bidra til at ungene våre har en progresjon som ikke er vesentlig dårligere enn deres jevnaldrende hjemme, særlig i norsk og matematikk.

Vi planlegger å gi barna våre en solid grunnskoleutdanning. Vi har brukt mye tid på å planlegge undervisningen. For hvis det er én ting som ikke kommer til å fungere, så er det å be ungene sette seg ned med skolebøkene i et gitt antall timer hver dag. Da blir det bråk.

Les også

– Undervisningen er bak mål

Istedenfor lager vi prosjekter som går over en periode. I hvert prosjekt baker vi inn alle fagene. Vi skal skrive skjønnlitterære og faglige tekster om plast i havet, bruke plasten vi finner på ei strand som utgangspunkt for matematikk, lære om utfordringene som forurensningen av havene får for samfunn og naturen, og diskutere de etiske sidene rundt overforbruket i verden. Vårt utgangspunkt er at nærmiljøet blir klasserom og at læringen i stor grad skjer gjennom erfaring.

Ansvaret for opplæringen vil hvile på oss. Men vår skole ønsker å bidra til at vi lykkes. Ville alle rektorer gjort det samme? Foreldre jeg har snakket med som har tatt barna sine ut av skolen, opplevde at skolen tok det som en mistillit at foreldrene ville undervise selv. Det er i tilfelle synd.

Med en befolkning med høy utdannelse, foreldre med stor bevissthet rundt opplæring av egne barn og teknologi som gjør det mulig å være geografisk uavhengig av egne barn, burde flere foreldre gripe muligheten til å lære opp sine egne barn i perioder enn de rundt 200 som gjør det i dag. Da må ikke det etablerte skolesystemet være et hinder.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg