Samfunnet er ikke tjent med hemmeligholdet fra Haukeland

DEBATT: Haukeland misforstår sin taushetsplikt. Det kan få alvorlige konsekvenser for vitale samfunnsinteresser.

Publisert Publisert

TILBAKEHOLDNE: Haukeland sykehus ville verken bekrefte eller avkrefte at de behandlet en av de 1300 personene fra «Viking Sky» for brannskader, skriver innsenderen. Foto: Odd Roar Lange / NTB scanpix

Debattinnlegg

  • Sigbjørn Larsen
    Redaktør i Skipsrevyen
  1. Leserne mener

Haukeland sykehus har innført ny informasjonspolitikk fra 1. mars, ifølge sykehusets kommunikasjonsdirektør Erik Vigander. Under henvisning til taushetsplikten og personvernet nektet sykehuset mandag å bekrefte eller avkrefte om de hadde fått inn en pasient med brannskader etter motorhavariet om bord på «Viking Sky».

I dag, tirsdag, gir Helse Møre og Romsdal klar beskjed: Personen var ikke brannskadd. Nå synes plutselig ikke hensynet til personvernet eller taushetsplikten å være så viktig lenger. Haukeland misforstår med dette sin taushetsplikt, og tar ikke hensyn til offentlighetsloven og sin allmenne opplysningsplikt som en offentlig samfunnsinstitusjon. I stedet bidrar hemmeligholdet til unødvendig ryktespredning og feilinformasjon.

Les også

BTs sjefredaktør: «Mørket senker seg på Haukeland»

Etter en av norgeshistoriens mest omfattende redningsoperasjoner har samfunnet krav på å få vite hva som gikk galt. Pressens oppgave er å hjelpe til med å få frem dette. Det er mange kryssende interesser i en slik hendelse. Ulike motiver hos ulike aktører kan føre til ulik vektlegging av informasjon og ulike virkelighetsoppfatninger. I strømmen av informasjon fra ulike kilder er det pressens oppgave å formidle det som er mest mulig objektivt og sant, og som bidrar til økt forståelse av hendelsens årsaker. I den sammenheng er det selvsagt en interessant opplysning dersom det er en person fra «Viking Sky» som har blitt fraktet til Haukeland med brannskader.

Ifølge en e-post til Skipsrevyen fra St. Olavs hospital mandag, så fremgikk det at en person fra «Viking Sky» skulle være sendt til Haukeland med brannskader. Dette ville Haukeland verken avkrefte eller bekrefte. Haukeland bekreftet imidlertid at de hadde fått inn en person fra skipet, men nektet å opplyse om skadetilstanden.

INNSENDEREN: Samfunnet er tjent med mest mulig åpenhet og formidling av sannhet. Ikke hemmelighold og ryktespredning, mener redaktør i Skipsrevyen, Sigbjørn Larsen.

En slik holdning bidrar bare til økt ryktespredning og spekulasjoner, og har ingenting med verken taushetsplikt eller personvern å gjøre. Er det en brannskadd person fra «Viking Sky» på Haukeland? Ja eller nei? Dersom vi hadde fått et klart nei fra Haukeland mandag, så hadde dette vært en ikke-sak. Det ville ikke Haukeland gjøre, til tross for gjentatte henvendelser. Den eventuelt brannskadde vil ikke få det verre om sykehuset bekrefter eller avkrefter dette, og det vil heller ikke kunne skade pasientens identitet eller være i strid med personvernet. Dette er imidlertid generell informasjon av stor offentlig interesse. Opplysningen vil kunne være en viktig brikke i å få frem årsaken til det som skjedde.

Les også

Helse Vest svarer på kritikken: «Dine personopplysningar er trygge hos oss»

Samfunnet er tjent med å få frem sannheten. Haukelands hemmelighold vanskeliggjør dette arbeidet og hindrer dermed vitale samfunnsinteresser. Denne gang er det en avklart situasjon i den forstand at skipet er vel i havn. Etterforskningen går sin gang og vil smått om senn avdekke hva som skjedde. Det er likevel viktig å få frem brikkene i puslespillet. Neste gang kan det stå om liv og helse for mange flere enn den ene pasienten som måtte være ankommet Haukeland. Da kan Haukelands hemmelighold få langt mer dramatiske konsekvenser.

Hvis helseforetaket kan gi klar beskjed i dag, men ikke i går, av hensyn til taushetsplikt og personvern, så kan det være grunn til å spørre om hva som i dag er endret i forhold til personvern og taushetsplikt? Samfunnet er tjent med mest mulig åpenhet og formidling av sannhet. Ikke hemmelighold og ryktespredning.

Innlegget ble først publisert som kommentar i Skipsrevyen.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg