Kjør på med bilfritt sentrum!

Bymiljøtunnelen er foreldet tankegods.

Publisert Publisert

BORT MED BILER: Miljøpartiet de grønne (MDG) har foreslått å forby det meste av bilkjøringen mellom Bystasjonen og teateret, Vaskerelven og Bryggen. Innsenderen er inne på noen av de samme tankene.

Debattinnlegg

  • Marianne Lindau Langhelle
    By- og regionplanlegger
  1. Leserne mener

Debatten raser og det eneste de fleste virker å være enige om, er at vi ønsker at Bryggen skal være bilfri. Det grunnleggende problemet dette innebærer, uavhengig om Bybanen går i dagen over Bryggen eller ikke, er at Øvregaten med dagens trafikksituasjon i sentrum vil få en langt større trafikkbelastning enn i dag.

Løsningen som omtales mest, er den såkalte Bymiljøtunnelen, et firefelts veianlegg som skal frakte biltrafikk fra Dokken til Bontelabo. Denne kom på tegnebordet for flere år siden og er basert på gammeldags logikk, som prioriterer bilen høyest i bybildet. Bilen skal raskt frem. Men vi er ikke lenger der. Siden er det blitt bred politisk enighet om å bygge «Gåbyen».

Les også

Her vil MDG forby bilkøyring

I dagens byplanlegging er ikke lenger bilen i fokus, men de gående. En grunnleggende sannhet vi også må forholde oss, til er at mer bilvei avler mer biltrafikk. Dermed synes to til fire milliarder kroner på en ny biltunnel gjennom Bergen sentrum fullstendig kontraproduktivt, og farlig nært sløseri med fellesskapets midler.

Utfordringen på Bryggen og i Øvregaten lar seg løse langt enklere. Fjern gjennomgangstrafikken over Torget ved å gjøre sentrumskjernen tilnærmet bilfri. Det er allerede foreslått at området mellom Bystasjonen, Bryggen og Vaskerelven gjøres bilfritt. Man opprettholder tilkomst til sentrums eksisterende garasjeanlegg, og fjerner den generelle biltrafikken i sentrumskjernen.

I den bilfrie sonen får heller ikke turistbusser kjøre. Bilene som skal fra sentrum til Sandviken og omvendt, må kjøre omveien via Fløyfjellstunnelen. Det blir de gående, syklende og kollektivreisende som får benytte seg av korteste rute gjennom sentrum. Dermed bedrer vi konkurranseforholdet gange/sykkel vs. bil betydelig, i et middelaldersentrum som i sin tid tross alt også ble bygget i gangavstander.

Tilgjengelighet for vareleveranser, funksjonshemmede og flyttelass skal likevel sikres. Sentrum må være levende og tilgjengelig for alle. Vareleveranser kan skje på dagtid i ukedagene, og unngå tidspunkt med mye folk i gatene. Da får vi fotgjengersone fra Håkonshallen til Nonneseter, og de få bilene som må frem må bevege seg i ganghastighet på de gåendes premisser.

Den bilfrie sonen lar oss også bygge et superbt sykkelnett, i det som til nå har vært en gordisk sykkelknute.

De siste årene har flere utredninger sett på muligheten for å stenge Torget for biler. Disse peker på utfordringer med trafikkavviklingen i Sandviken nord når dette blir eneste tilkomst for biltrafikk til bydelen. Det disse utredningene ikke har tatt høyde for, er den nylig vedtatte løsningen med forlenget Fløyfjellstunnel til Eidsvåg og gjeldende trasé av bybanen gjennom Sandviken.

En løsning som blant annet også ble vedtatt, fordi beregninger viste at den ville føre til betydelig nedgang i trafikkmengden i sentrum.

Med dette som utgangspunkt, kombinert med et svært godt sykkelnett, hensiktsmessig trafikkregulering og parkeringsrestriksjoner for spesielt arbeidsplasser, er det god grunn til å tro at en bilfri sentrumskjerne er det absolutt beste fremtidsscenarioet for Bergen sentrum.

En viktig utfordring blir det likevel når Fløyfjellstunnelen av ulike årsaker i perioder må stenge. I dag er det slik at trafikken da skal gå gjennom Bergen sentrum og Sandviken. En helt uholdbar situasjon.

Problemet er at Fløyfjellstunnelen pr. i dag ikke kan omdirigere trafikk i begge retninger gjennom ett av de to tunnelløpene ved stenging. Til det er diameteren på tunnelløpene for smal, ifølge kravene. Altså er det behov for en oppgradering av den eksisterende tunnelen.

Bymiljøtunnelen vil kanskje kanalisere denne trafikken utenfor sentrumskjernen, men rett inn i Sandviken og rett inn i byutviklingsområdet på Dokken. Det er på ingen måte en fremtidsrettet løsning.

Nå har kommunen sjansen til å velge konkrete løsninger som bygger gåbyen. Da er mer bilvei i Bergen sentrum å gå baklengs inn i fremtiden.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg