Frp prioriterer Voss-Bergen

DEBATT: For Frp og regjeringen er det viktig at vi får mest mulig vei og bane for pengene. Det tjener alle på.

Publisert: Publisert:

VEI OG BANE: For FrP er det fortsatt kombinert utbygging etter K5-alternativet som gjelder, altså ikke nedprioritering av jernbane, skriver fylkesordførerkandidat Terje Søviknes i Vestland Frp. Foto: EIRIK BREKKE (arkiv)

Debattinnlegg

Terje Søviknes
Fylkesordførerkandidat Vestland Frp

Natalia A. Golis fra Miljøpartiet De Grønne trekker forhastede og gale konklusjoner om den felles vei- og jernbaneutbyggingen Voss – Bergen i et debattinnlegg i BT 24. juli.

Hun hevder at Fremskrittspartiet nå åpner for å utsette jernbanedelen til fordel for veiutbyggingen på strekningen.

Dette er ikke korrekt. For Frp er det fortsatt kombinert utbygging etter K5-alternativet som gjelder, altså ikke nedprioritering av jernbane!

K5 vil korte ned kjøretiden mellom Bergen og Voss til 32 minutt for tog og 46 minutt for bil, og er kostnadsregnet til 33,4 milliarder kroner.

Verken samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) eller regjeringen har tatt stilling til kutt i dette prosjektet. Så langt er det kun fagetatene som vurderer kostnadsreduserende tiltak, noe som blir gjort i alle prosjekter av denne størrelsen.

Les også

Les også: Vurderer å kutte ut veien mellom Arna og Trengereid

I et brev fra 8. juli ber Samferdselsdepartementet om at Vegdirektoratet og Bane NOR utarbeider forslag til styringsmål og tiltak for kostnadskutt for fellesprosjektet E16 og Vossebanen. I brevet står det også:

«Departementet vil for ordens skyld understreke at vi ikke har tatt stilling til de kostnadskuttene som prosjektet har redegjort for så langt. Vi vil gjøre en helhetlig vurdering av foreslåtte kostnadskutt så snart vi har mottatt virksomhetenes forslag, før styringsmålet blir fastsatt.»

Både i dette og andre prosjekt må vi alltid søke aktuelle kostnadsreduksjoner. For Frp og regjeringen er det viktig at vi får mest mulig vei og bane for pengene. Det tjener alle på.

Vi på Vestlandet må stå sammen på tvers av partigrupper, og kreve vår rettmessige del av samferdselsinvesteringene overfor både regjering og storting.

Vi må sikre at alle de store vestlandsprosjektene som er prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP), faktisk blir realisert.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg