Forbudet mot plast på gravplassen opprettholdes

Vi ønsker heller god forvaltning av hjortestammene i Bergen.

Publisert Publisert

Hjort tar seg stadig inn på gravplasser i Bergen og omegn, og spiser blomstene på gravene, skrev innsender Sigmund Aarberg tidligere i år. Han etterlyste plastblomster. Nå svarer gravplassmyndigheten. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Debattinnlegg

  • Anne Bjordal Jønsson
    Leder, Gravplassmyndigheten i Bergen
  1. Leserne mener

Sigmund Aarberg ønsker i BT 17.februar å kunne bruke plastblomster på gravplassen. Bergen kirkelige fellesråd ved Gravplassmyndigheten i Bergen har ansvar for forvaltning og drift av gravplassene i Bergen kommune. Det er viktig for oss å bidra til vårt felles ansvar for miljøet.

Plast er som kjent et produkt som skaper store problemer for natur og dyreliv over hele verden. Kravet om at planter, kranser og annet som brukes ved gravferd, eller til pynting av grav skal være komposterbare, har vært en del av vedtekter for gravplassene i Bergen siden 1997 og er vanlig i hele Norge.

Les også

Hvorfor ikke plastblomster på gravene?

Forbudet mot plastblomster blir opprettholdt, skriver Anne Bjordal Jønsson, leder for gravplassmyndigheten i Bergen. Foto: Privat

Kravet opprettholdes, og vi oppfordrer besøkende på graver til å bruke minst mulig materiale som ikke er komposterbart.

Gravplassmyndigheten i Bergen må følge opp med bedre ordninger for avfallshåndtering på gravplassene, men det kan ikke unngås at deler av ikke-nedbrytbart materiale ender i naturen.

Hjorten har sin plass i våre omgivelser, og den blir fristet av «mat» av høy kvalitet på gravene i perioder med lite tilgang på føde i skogen.

Vi ønsker heller fokus på god forvaltning av hjortestammene i Bergen, i kombinasjon med gode plantevalg til gravene og større variasjon i kranser og buketter til gravferd. Her ønskes gode alternative forslag fra blomsterhandlere gjerne velkommen.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg