Satsingen på elbil er usosial

Subsidiene bidrar til omfordeling fra dem som har minst til de som har mest.

Publisert Publisert

KOSTBART: SSB har beregnet at staten hvert år taper vel 7,2 milliarder på å subsidiere elbil, skriver Olav Reikerås. Foto: Arkivfoto: Helge Skodvin

Debattinnlegg

  • Olav Reikerås
    Bystyrerepresentant i Bergen, Senterpartiet
  1. Leserne mener

Arbeiderpartiets mektige generalsekretær Haakon Lie sa engang, fritt sitert: «Hvis Arbeiderpartiet ikke står opp for dem som sitter nederst ved bordet, vil partiet miste sin betydning.» Kanskje det er det som holder på å skje?

Det var Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet som satset på elbiler i klimakampen. Det gjorde de ved å gi eierne all verdens fordeler. De slapp merverdi og engangsavgift, de fikk redusert årsavgift/veiavgift, de kunne parkere gratis på offentlige parkeringsplasser, de kunne kjøre gratis gjennom bomstasjonene og fergesamband og de kunne kjøre i kollektivfeltene.

Dette er i noen grad blitt strammet inn, men hva har det ført til? En stor omfordeling fra dem som har minst til de som har mest. Og med det nye byrådet i Bergen vil det etter all sannsynlighet øke på.

I august fikk vi en analyse fra Statistisk sentralbyrå. Den viser at det er 27 ganger mer vanlig for de rikeste å kjøpe elbil enn for dem som har minst; og som i hovedsak kjøper brukt fossil bil.

Hele 74 prosent av de rikeste husholdningene, som har elbil som de bruker til bykjøring, har også en fossil bil som de bruker utenfor byen. Motsatt er det bare 21 prosent av dem med elbil i husholdninger med dårligst råd, som også har fossil bil. Det gjør at de rikeste også kjører langt mer bil enn de andre.

Siden fordelene ved kjøp av elbil subsidieres av alle som betaler skatt, ender denne politikken opp med at de med dårligst råd er med på å subsidiere de med best råd. For hva taper Staten? Det er beregnet at Staten hvert år taper vel 7,2 milliarder på å subsidiere elbil. Det innebærer at elbilsatsingen er kostbar og sterkt omfordelende fra de med dårligst økonomi til de med best.

Hva er så klima og miljøregnskapet for elbil? Det viser seg at de som har tilgang på elbil, velger bykjøring med elbil fremfor kollektivtransport. Elbil-satsingen fører altså til å øke bykjøring fremfor å redusere den.

Dersom man bare ser på kjøring med elbil, er reduksjon av klimautslipp i personbiltrafikken beregnet av NTNU-forskere til rundt fire prosent. Men tar man med klimagassutslipp ved produksjon av elbil som bil nummer to hos 64 prosent av dem som har elbil, blir nok klimaregnskapet betydelig mindre enn fire prosent.

Forrige uke fikk vi presentert det nye byrådet med Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og KrF. De har støtte fra SV og Rødt. Disse partiene har vært de varmeste forkjempere for elbilsatsing og – hvis vi unntar Rødt – bompengeinnkreving. Slik jeg ser det, løper disse partiene etter høyrekreftene og Siv Jensen; og bidrar til en negativ omfordeling av økonomien.

For Siv Jensen bruker klima og elbil-argumentene hun arvet etter Jens Stoltenberg. Når byrådspartiene med SV og Rødt på slep følger blindt etter, betyr det i praksis at de ikke strekker ut en hånd til de som sitter nederst ved bordet.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg