Boligmarkedet må være opplyst

DEBATT: Konflikter skapes av tilbakeholdt informasjon. Det tjener ingen.

Publisert Publisert

KONFLIKTER: Bolighandel fører i dag til mange konflikter mellom forbrukere, og den nye loven er et svar på dette, mener innsenderen. Foto: Jarl Fr. Erichsen

Debattinnlegg

  • Olav Kasland
    Fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet

Et mer opplyst boligmarked vil skape grunnlag for færre konflikter mellom den som kjøper og den som selger bolig. Det er synd at lederen i Bergens Tidende 13. mai ikke nevner dette. I stedet tegnes et ensidig bilde av prosessen i forkant av ny avhendingslov som regulerer kjøp og salg av bolig.

Huseiernes Landsforbund er ikke alene om å mene at en ny boliglov er nødvendig. Det er enighet blant Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet, Norsk Takst, Norsk Eiendomsmeglerforbund, og en rekke andre profesjonelle aktører i bransjen. Siden begynnelsen av 2000-tallet har vi vært pådrivere for en ny boliglov.

Les også

Les BT-lederen som innsenderen reagerer på: «Ta en ny runde med husopprydding»

Det er nemlig riktig at bolighandel er risikosport. Det er i dag et av de mest konfliktfylte forbrukerområdene. Derfor er vi svært opptatt av hvilke mekanismer som kan dempe konfliktnivået. Vi er overbevist om at et mer opplyst boligmarked er nøkkelen.

Endringer i avhendingsloven som regulerer kjøp og salg av bolig, er nødvendig. Det vil innebære økte krav til både takstrapporter og sakkyndige som skal lage dem. Selger vil få hjelp av en autorisert takstmann til å avdekke feil i en offentlig regulert tilstandsrapport. Selger kan fortsatt forsikre seg mot ansvaret gjennom en boligselgerforsikring, slik som det er i dag.

Men også kjøper får et viktig ansvar, nemlig å sette seg inn i all informasjon om boligen. Fremtidens boligkjøper vil ikke kunne klage på feil som man kunne forvente eller som er opplyst om i salgspapirene, inkludert tilstandsrapporten.

Kritikere har ikke grunnlag til å påstå at terskelen for å påberope seg en mangel blir lavere enn før. Det er synd at enkelte næringsaktører bevisst feilinformerer om hvordan de nye reglene ved kjøp og salg av bruktbolig vil bli. Det tegnes et bilde av at man går fra mangler ved fem prosent av kjøpesummen, til mangler ved alt over 10.000 kr, og dermed et konfliktfylt boligmarked med ny lov.

Konflikter skapes av tilbakeholdt informasjon. Det tjener ingen. I boligmarkedet er du nemlig kjøper en dag og selger den neste. Nettopp derfor er vi opptatt av at lovendringene vil skape balanse mellom partene, slik vi skrev i Dagens Næringsliv 16. mars.

For to år siden foreslo Stortinget seks tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i bolighandelen (innst. 477 S (2016–2017). Dette er tiltak som sikrer større balanse mellom kjøper og selger, bedre informasjon, og dermed et langt tryggere boligmarked enn før.

Det er svært viktig at flertallet på Stortinget denne uken sikrer en ny, balansert avhendingslov. Det vil gi et mer opplyst boligmarked, og dermed grunnlag for langt færre konflikter.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg