Fritt skolevalg betyr ikke frihet for alle

DEBATT: Begrepet «fritt skolevalg» er å pynte på sannheten.

Publisert: Publisert:

STARTET DEBATTEN: Mille Christensen og Susanne Ulven Børsum (Unge Høyre) skrev om hvorfor de mener Vestland bør beholde ordningen med fritt skolevalg. I innlegget under får de svar fra lærer Daniel Bolstad-Hageland. Faksimile, BT lørdag 18. mai

Debattinnlegg

Daniel Bolstad-Hageland
Lærer i Bergen

18. mai skriver politikere fra Hordaland Unge Høyre, Mille Christensen og Susanne Ulven Børsum, om fritt skolevalg i Bergens Tidende. De skaper et bilde, eller en illusjon, der valget av videregående skole er fritt for enhver. Slik er det ikke.

I realiteten er det fritt for elever som går ut av ungdomsskolen med sterke karakterer. Mens det i verste fall betyr plassering der det er ledig for elever med svakere resultater på vitnemålet sitt.

Fritt skolevalg, eller karakterbasert inntaksordning, skaper konkurranse. Blant elever, men også blant skoler. Den skaper en skole der alle vil gå, og skoler ingen søker på. Og som ekte høyrepolitikere, omfavner Christensen og Ulven Børsum det å konkurrere som den ultimate motivasjonsfaktoren for å få det slik man vil.

Les også

Les også innlegget som læreren svarer på: «Elevene vet best selv»

Daniel Bolstad-Hageland

Når det skal gå sport i elevene om å være best, og læring blir konkurranse, så mener jeg vi er på ville veier. Målet med skolen må heller være å gjøre hverandre gode, og utvikle det samarbeidende mennesket, fremfor å fokusere på det å havne øverst på pallen.

Det er også interessant å diskutere om det frie skolevalget utfordrer opplæringslova. I paragraf 8–2 står det blant annet at: I opplæringa skal elevane delast i klasser eller basisgrupper som skal vareta deira behov for sosialt tilhør. (...) Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør.

Dersom skolen skal legge til rette for klasserom med heterogene grupper, der de som strever får utvikle seg faglig sammen med dem som mestrer, så er det naturlig å drøfte om inntakssystemet strider mot det opplæringslova beskriver.

Jeg vil gi Christensen og Ulven Børsum et poeng. Meg bekjent, så er det flere i politikken som vil fjerne dagens ordning, men det er likevel få som kommer med gode og alternative løsninger for å endre systemet.

La oss i det minste slutte å kalle den karakterbaserte inntaksordningen for fritt skolevalg. Det blir å pynte på sannheten. Du står fritt til å søke, men det stopper der.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg