Speling er ikkje eit problem i seg sjølv

DEBATT: Det er berre vrøvl at e-sport legitimerer ein levestil som fører til auka fedme og mindre «konstruktiv» tidsbruk.

Publisert: Publisert:

ALLIERTE: E-sport og idrett vil gå hand i hand framover. Dei er langt frå naturlege fiendar, heller klare allierte, meiner innsendaren. Biletet er frå eit lanparty i kjellaren på Nygård kyrkje på Laksevåg i haustferien i fjor. Foto: Geir Martin Strande

Debattinnlegg

Mikkjell Lønning
Skribent

I april starta første runde i den nye Fifa-ligaen Eserien. For nokre veker sidan gjekk BT-kommentator Anders Pamer hardt ut mot denne. Han presenterte e-sport og dataspel som ein fiende av idretten, fordi han meiner at auka speling vil føre til meir fedme blant unge. Konklusjonen hans er prega av polariserande spissformuleringar utan teikn til nyansering.

Norsk forsking seier at fedme-nivået har vore relativt statisk dei siste ti åra, mens tidsbruken vår av dataspel, tv, strøyming, sosiale medium og liknande har gått monaleg opp – og det endå meir blant vaksne enn barn.

Eit kjapt søk vil vise at det finst ei handfull forskingsrapportar som koplar skjermtid og fedme, og det finst dei som seier at det ikkje er noko kopling i det heile. Andre meiner til og med at nokre dataspel kjem med klare helsefordelar, der rapportar har vist at dataspel kan hjelpe barn med å gå ned i vekt.

Der Pamer påstår at helseeffekten av dataspel er einsidig negativ, er det òg blant anna forskingsartiklar som peiker på at dataspel aukar koordinasjon mellom auge og hand. Vidare kan speling hjelpe med læring rundt språk, politikk, historie og moral.

Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Les også

14-åring i debattinnlegg: «Foreldre vet ikke noe som helst om gaming»

Det er difor ikkje noko konsensus på spørsmålet om skjermtid har ei direkte årsakssamanheng med overvekt og fedme. Andre faktorar utgjer uansett langt meir enn dataspel. Eit variert kosthald og jamleg fysisk aktivitet er viktig for alle, og skjermaktivitet treng ikkje ha noko effekt på desse omsyna i det heile. Ein må berre finne balansen mellom sunn og usunn skjermtid, slik at det ikkje går utover andre delar av livet.

Utfordringa for foreldra er å finne ut kvar grensa skal gå for tidsbruken. Her er god kommunikasjon essensielt. Foreldre som er bekymra for unges speling må i første rekke snakke med barna sine, og kome fram til ei løysing saman med dei. Byrjar ein å gå over hovudet deira utan dialog, vil det vere ei oppskrift på unødvendig konflikt.

Pamer meiner at eksistensen av e-sport legitimerer ein levestil som fører til auka fedme og mindre «konstruktiv» tidsbruk blant barn. Eg vil påstå det er berre vrøvl. Det er ikkje openbert at det er noko samanheng mellom desse fenomena for norsk ungdom. Det er heller ingenting som skal tilseie at dataspeling vil minske tidsbruk på idrett. Om det så skjer, er det i så fall basert på prioritering av interesser, der speling er nett like naturleg å drive med som idrett.

Overvekt vil uansett alltid vere eit problem, men det har nok langt meir med andre faktorar å gjere enn dataspel. Det finst negative sider ved absolutt alt. Kanskje er det på tide at samfunnet tar ein kikk på samanhengen mellom eliteserie-sendingane på TV og den aukande førekomsten av ølmagar?

HOBBY: Brørne Fabian (11, til venstre) og Jonathan (9) Nilsen frå Bergen elskar å spele, og favorittane er CS Go og Fortnite. Biletet er frå fotoreportasjen «Her er byens unge gamere», som stod i BT i februar. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Les også

Se fotoreportasjen: Her er byens unge gamere

Debatten bør heller handle om å sette sunne grenser, enn å sjå på speling som eit problem i seg sjølv. For det er det ikkje. Ulike generasjonar har hatt forskjellige interesser sidan tidenes morgon, og det kjem ikkje til å endre seg før sola går ned for godt.

E-sport og idrett vil gå hand i hand framover. Dei er langt frå naturlege fiendar, heller klare allierte. E-sport vil føre til ei ny bølgje av interesse for sport og idrett, mens deltaking i organisert idrett vil auke interessa for e-sport igjen. Dei er openbert gjensidig avhengige. Det gjeld berre å finne den rette balansen.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg