I valget mellom lykken eller livet, velger jeg livet

DEBATT: Forståelsen av lykke er blitt tom. Lidelse er en del av livet.

Publisert: Publisert:

DOBBELTHET: De fleste jeg kjenner, inkludert meg selv, strever med noe og har smertefulle erfaringer. Men ofte har disse erfaringene noe dobbelt i seg, skriver innsenderen. Illustrasjon: Shutterstock

Debattinnlegg

Live Hareide
Psykolog, og kandidat ved Psykoanalytisk Institutt

«Lykke» har i dag blitt til en overflatisk cocktail. Nytelse og selvrealisering er hovedingrediensene, forsterket av sosiale medier og forbrukersamfunnet. Kulturen preges av et krav om lykke – og vellykkethet – da dette er målestokken vi bruker på et godt liv.

Jeg tror at noe av det viktigste vi kan gjøre for vår psykiske helse i dag, er å redefinere hvordan vi tenker rundt lidelse og smerte, og å gå bort fra ideen om at livet skal være smertefritt. Denne ideen fører til økt sykeliggjøring av lidelse.

Verdens Helseorganisasjons (WHO) utopiske definisjon av helse understreker tendensen: «Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære – ikke bare fravær av sykdom eller svakhet.» Den fremstår mer som definisjon på lykke enn på helse, påpeker Tor Levin Hofgaard, president i Norsk Psykologforening.

Se i et hvilket som helst dameblad: Det er reportasjer om hvordan man skal bli penere, sprekere, strammere, bli en bedre partner og elsker, venninne og forelder, få det vakrere i hjemmet og lage bedre mat. I tillegg skal man få et rikere indre liv og øke prestasjoner på jobb. Vi streber etter livsperfeksjonisme, som psykolog Per-Einar Binder kaller det.

Psykolog Live Hareide

Sosiale medier forsterker denne livsperfeksjonismen. Vi sammenlikner oss med de glatte og redigerte versjonene av livene våre som blir presentert på Instagram og Facebook, og sammenlikningsgrunnlaget er utvidet til hele verden. Siste ingrediens i denne giftige cocktailen «lykke» er konsumkulturen, med øyeblikkelig tilfredsstillelse som mulighet. Lykken kan kjøpes.

Les også

Ni ting du bør vite hvis du sliter psykisk eller med rus

Denne overflatiske forståelsen av lykke er blitt tom. De fleste jeg kjenner, inkludert meg selv, strever med noe og har smertefulle erfaringer. Men ofte har disse erfaringene noe dobbelt i seg. Det kan være en kilde til lidelse, men også en kilde til å komme i kontakt med styrken vår. Så hvordan kan vi inkludere, heller enn å ekskludere, smerten i det gode liv?

Oppdragelse av barna våre er en grunnstein. Ved siden av å gi ungene våre ubetinget kjærlighet uavhengig av prestasjon, ser jeg det som en av våre fremste oppgaver å være en buffer for lykke- og prestasjonskrav, og regulere nettbruk og konsum. Ved å styrke dem som vokser opp i å tåle motgang og tap, takle skuffelser, lære av å mislykkes og tilpasse seg endringer. Ved først å gi dem en trygg base. Så ved å kommunisere at motgang er en del av livet og noe som kan gi verdifull læring.

I mitt fag kan man forsøke, gjennom en terapeutisk prosess, å lage litt rom og luft mellom stimulus og respons, slik at man kan gjøre et valg på hvordan man vil handle og reagere. Man kan bygge ned illusjoner og bygge opp livet som det er. Det å romme og akseptere egen smerte, kan hjelpe oss til å se meningen med lidelsen; skam forvandles til karakterdannelse, smerte til medfølelse, bitterhet til tilgivelse, skuffelser til mot og sorg til kjærlighet.

Så i valget mellom lykken eller livet, slik jeg her definerer lykke, velger jeg livet. Målet er ikke fravær av lidelse, men tilstedeværelse av vekst og mening.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg