La oss strekke ut en hånd til de hjemløse i Bergen

De er mennesker som deg og meg.

HJEMLØSE: Kanskje vi en dag kan skryte av Bergen som en by hvor det ikke finnes hjemløse, men masse mennesker med store hjerter, skriver Henning Jon Grini. Illustrasjon: Øivind Hovland
  • Henning Jon Grini
    Forfatter
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det finnes hjemløse mennesker i Bergen, faktisk flere hundre, viser offisielle tall. I Europa er problemet stort og økende. Hele fire millioner mennesker er hjemløse, og årsakene er ikke lenger bare fattigdom, rusproblematikk og mentale problemer.

Den økonomiske krisen, som startet i 2009, førte til mer kynisme i form av strengere innvandringspolitikk, midlertidige og utrygge jobbkontrakter, og dyrere boliger og leieforhold. Nå har det også blitt vanlig at selv de som har jobb, sliter. Lønnen strekker ikke til, og veien fra fattigdom til hjemløshet er kort.

I USA er det offisielle tallet mer enn en halv million hjemløse, men ifølge en artikkel i The Guardian er tallet nærmere to millioner. På verdensbasis er det minst 100 millioner som regnes som hjemløse, hvorav mye skyldes kriger, naturkatastrofer og ekstrem fattigdom. Tallet kan være langt høyere, avhengig av definisjon.

Henning Jon Grini

Men tilbake til Norge og Bergen. Den gode nyheten er at det har blitt færre hjemløse de seineste årene. I 1996 var det registrert 754 hjemløse her i byen, mens det i 2016 var registrert 486. Det er selvfølgelig 486 for mye, men Bergen kommune og frivillige organisasjoner skal ha honnør for å ha aktivt jobbet for å redusere antallet.

Jeg vil fremme en idé som kan være med på å løse situasjonen for de hjemløse både her og internasjonalt: Tilby de hjemløse permanent bosted uten betingelser, deretter et tilbud om helhetlig hjelp og oppfølging.

Denne modellen er blitt kalt Housing First. Tanken er, som navnet tilsier, at boligen kommer først, og at det er en menneskerett å ha et sted å bo. Undersøkelser i USA viser at dette fungerer. 85 prosent blir boende i sine boliger, og rusmiddelmisbruk og kriminalitet reduseres samtidig som livskvaliteten øker. 19 norske kommuner er nå i gang med egne prosjekter, hvor Bergen står for ett av dem.

Finland gjorde noe liknende og har klart å redusere hjemløsheten med 40 prosent i løpet av et tiår. I tillegg til å tilby et permanent sted å bo, subsidierer de husleien for vanskeligstilte, noe som virker forebyggende. Å sove på gaten eksisterer nesten ikke lenger i Finland. Det har vist seg billigere å tilby et sted å bo, enn å ha de hjemløse sovende ute.

Denne løsningen som Housing First representerer, minner om borgerlønn, hvor man gir et fast beløp i måneden, også dette betingelsesløst, til å dekke de grunnleggende behov som mat, klær og et sted å bo. Ifølge borgerlønnsforkjemperen Hilde Latour, som nylig gjestet Bergen og holdt foredrag, vil en slik ordning være med på å løse hele elleve av FNs 17 bærekraftsmål.

Jeg tenker våre holdninger rundt hjemløse og fattige bør snus. Forfatteren av Harry Potter bøkene, J.K. Rowling, var arbeidsløs og levde utelukkende på sosialhjelp, da hun skrev den første boken i serien. Det er stort sett bare størrelsen på lommeboken som skiller oss.

Les også

Det finnes nok penger i samfunnet, de må bare fordeles mer rettferdig

Gi de hjemløse mulighet til å reise seg igjen og få et verdig liv! La oss vekke livsgleden og potensialet deres. De er mennesker akkurat som oss.

Som menneskehet må vi kunne gjøre det bedre. At vi ikke har råd til å hjelpe hjemløse, er bare tull! Som nasjon har vi absurde summer på bok i Oljefondet. Det er snakk om astronomiske 10.000 milliarder kroner, og allikevel har vi hjemløse? Dette minner om Onkel Skrue som hadde enormt med penger, og knapt ville dele! Kanskje han sparte til pensjonen?

Det er meningsfullt å hjelpe andre. La oss strekke ut hånden til de hjemløse her i Bergen, slik at vi en dag ikke bare kan skryte av en vakker by, men også av byen hvor det ikke finnes hjemløse, men masse mennesker med store hjerter.

Publisert: