Heller park enn flere boliger i Sandviken!

Det er ikke forsvarlig med med mer utbygging.

Publisert Publisert

35 DEKAR: En park på Kristiansholm i Sandviken kan bli større enn Nordnesparken, skriver Jan Harald Helmich Pedersen. Foto: Helge Sunde

Debattinnlegg

  • Jan Harald Helmich Pedersen
    Siv.ing.
  1. Leserne mener

I det sentrale Bergen har vi fem større parkanlegg: Byparken, Nygårdsparken, Nordnesparken, Bergenhus-Sverresborg og Gamle Bergen. Med unntak av Gamle Bergen, er alle over 150 år.

Det er derfor på tide at byen får et nytt parkanlegg, og her peker området Sandvikstorget – Kristiansholm seg ut som det mest aktuelle. I Oslo har bydelspolitikere foreslått at et område som var planlagt for utbygging skal omgjøres til en park på 17 dekar. Tiden er inne for at også bergenspolitikere våkner opp og ikke kun fremstår som redskap for utbyggerne.

Tar vi for oss cirka størrelse for de ovennevnte parkanlegg, er Nygårdsparken på 75 dekar, Byparken inkl. Smålungeren 55 dekar, Nordnesparken 30 dekar, Bergenhus – Sverresborg 100 dekar og Gamle Bergen 35 dekar. Dersom det anlegges park på Kristiansholm, inkludert det areal som OBOS har planer om å bygge ut, vil en få en park på cirka 35 dekar.

Det er en størrelse som befolkningen i Sandviken kan være bekjent av. Innenfor en gangavstand på 600 meter vil parken være i nærområdet for cirka 3000 mennesker som i dag ikke har noen park å gå til.

Det er store planer for utbygging i Sandviksbukten nord for Maaseskjæret og ved Kristiansholm. Til sammen er det planlagt en utbygging som samlet vil gi en økt trafikk på cirka 4000 årsdøgnstrafikk.

Realiteten er at det trafikkmessig ikke er forsvarlig med utbygging i Sandviken. I noen år har trafikken gått en del ned som følge av stengning av Kong Oscarsgate for gjennomgangstrafikk og diverse økninger av bompengesatsene. Men bare fra januar og til september i år har trafikken økt med cirka 10 prosent, ifølge Statens vegvesens målinger.

Vegsystemet har nådd sin kapasitetsgrense. Dersom Gjensidigekrysset blir utbedret som planlagt, vil veikapasiteten etter mine beregninger bli redusert med 22 prosent og gi en betydelig kødannelse, selv med dagens trafikkmengde. Det er derfor helt uansvarlig å tillate nye utbyggingsprosjekter i Sandviken.

Å heller prioritere en park vil løfte bydelen.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg