Bli inspirert, ikke resignert, Hausvik!

DEBATT: Ja, selvsagt er det vi voksne som må rydde opp etter oss.

Publisert:

FORSØPLING: Plast i havet og på strendene er blitt et av flere økende miljøproblem. Foto: NTB scanpix (arkiv)

Debattinnlegg

Mona Høgli
Ordførerkandidat for MDG

Pensjonist Leif Rune Hausvik skrev i BT 4. juni om klimakrise, motløshet og ønsket om likevel å fortsette det gode liv.

«Det er tilsynelatende lett for ungdommen å finne en syndebukk: De voksne. Det er de som må gjøre noe. For eksempel slutte å lete etter mer olje», sier Hausvik.

Ja, selvsagt er det vi voksne som må rydde opp etter oss!

Det er vi som har bygd dette samfunnet, alt er gjort i beste mening. Nå viser det seg at måten vi lever på betyr en rovdrift på kloden som ikke kan fortsette.

Det skulle bare mangle at vi ikke tar et krafttak for å rydde før vi overlater alt til de kommende generasjonene.

«Lar endringene seg gjennomføre i det omfang og tempo som klimaaktivistene ønsker? Hvis ikke, kan vi ikke i det minste få være litt i fred for maset?», skriver Hausvik.

Han skriver også at han føler motløshet. Det er mange i vår generasjon som etter hvert kjenner på en uggen følelse over det som er i ferd med å skje.

Vi frykter for fremtiden for barn og barnebarn, det er lett å bli motløs.

Mona Høgli

Robert Mood, tidligere generalløytnant i Forsvaret, nå leder for Røde Kors, holdt tale på landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne nylig.

Han beskrev de samme følelsene, og sa at han kom til et punkt der han hadde to valg: Å bli resignert eller å bli inspirert.

Han valgte å bli inspirert til å gjøre noe, og meldte seg inn i Miljøpartiet De Grønne.

Velkommen til å bli inspirert!

Vi er flere som har tatt det valget.

Vi finner veien ut av motløsheten ved å jobbe skulder ved skulder med unge og gamle for å finne de grønne løsningene.

Vi vil at alle kan ha gode liv uten å ødelegge fremtiden for barn og barnebarn.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg