Tar olje- og energiministeren utfordringen?

En kombinasjon av sol, vind og vann, elektrifisering og effektivisering utkonkurrerer nå kull, olje og gass.

UTFORDRING: Innsenderen utfordrer olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) til å satse på fornybar energi. Scanpix

Peter M. Haugan
Professor, Geofysisk institutt, UiB

Terje Søviknes peker i BT 20. januar på utfordringene med å begrense klimaendringene og tilfredsstille verdens økende etterspørsel etter energi. Løsningene for disse finnes. En kombinasjon av sol, vind og vann, elektrifisering og effektivisering utkonkurrerer nå kull, olje og gass. Dette skjer selv om CO₂-avgiftene for de fossile brenslene er altfor små til å betale for de reelle skadevirkningene av CO₂ på klima og havmiljø.

Fornybar energi utgjør i dag en liten andel av energiforsyningen. Men dette ligner på situasjonen med mobiltelefoner i forhold til fasttelefoner for ikke lenge siden, og med digitalkamera i forhold til kamera med filmruller. Utbyggere av sol og vind leverer nå elektrisitet til ned mot 30 øre per kWh rundt i verden uten subsidier. Med slike priser på utprøvd teknologi kan omstillingen gå veldig fort.

Energien som trengs for å drive en elbil, er bare ca. en tredjedel av energien i drivstoffet for en tilsvarende bil med bensin eller dieselmotor. Det samme gjelder elferger og andre transportmidler. Den økende energietterspørselen som vi kunne forvente i en fossil verden, blir mye mindre ved elektrifisering.

Hva kan vi gjøre for å henge med i energirevolusjonen? Finn Gunnar Nielsen foreslo i BT 22. januar noe vi kan gjøre, nemlig satse på havvind som vil skape nye arbeidsplasser, løse utslippsproblemene og øke verdien av norsk vannkraft. Tar olje- og energiministeren utfordringen?

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg