• Norge kan bli en veiviser i integreringpoltikk om vi legger sammen alle gode krefter som har lang erfaring med integrasjon, mener innsender.

Norge kan bli en veiviser

Da jeg intervjuet flyktninger, organisasjoner, beslutningstakere og bedrifter som er involvert i flyktningsystemet, var det et par enkle ting som gikk igjen.