Nye misforståelser om Uber

Det er en selvfølge at alle skal betale skatter og avgifter.

Publisert: Publisert:

FORBRUKERNE FØRST: En ny regulering må være til det beste for forbrukerne, ikke verne om eksisterende drosjeeiere, skriver innsender. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Carl Endresen
General Manager, Uber Norge

3. januar hevder Jan Valeur fra Bergen Taxi i et innlegg i BT at han vil rette opp noen misforståelser om taxi og Uber. Dessverre serverer han nye misforståelser.

Uber er et teknologiselskap som tilrettelegger for bedre utnyttelse av eksisterende ressurser. Det finnes 2,6 millioner biler i Norge, som knapt brukes fem prosent av tiden. Uber-appen kobler sammen og skaper tillit mellom passasjerer og godkjente partnersjåfører. Med vårt system får passasjerene enkelt tilgang til trygg og rimelig skyss, og de som er villige til å dele bilen og tiden sin, kan tjene litt ekstra penger når det passer dem. Dette bidrar til å skape et tilbud som er tilpasset den sterkt varierende etterspørselen for transport. Dessuten er det god økonomi for alle parter, og bra for miljøet.

Valeur indikerer at Uber stimulerer til svart økonomi, når sannheten er det stikk motsatte. Det er en selvfølge at alle skal betale skatter og avgifter. Dessuten er det bred enighet om at digitale plattformer som Uber kan bidra til å eliminere svart økonomi fordi alle transaksjoner er digitale, og dermed sporbare. Skattedirektøren har selv påpekt dette. Uber ønsker at myndighetene skal pålegge oss å innrapportere inntekten til partnersjåførene, så det ikke kan være noen tvil om at alle betaler riktig skatt.

Videre hevder Valeur at «fullt frislipp» og oppheving av antallsreguleringen fører til høyere priser og lavere kvalitet. Tvert i mot. Det er nettopp dagens regulering som fører til de høye prisene og den dårlige kvaliteten. Norsk drosjeregelverk er fra tidlig på 1900-tallet og er blant de mest restriktive i verden. Ifølge Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet og OECD hindrer regelverket effektiv konkurranse. Ifølge ESA strider det mot EØS-avtalen. I Sverige opphevet de antallbegrensningen på 90-tallet, Finland har nylig vedtatt å gjøre det samme, og den danske regjeringen har fremmet forslag om det. Gjør ikke Norge noe med dette, står vi alene.

Uber ønsker å bli regulert. En ny regulering må være til det beste for samfunnet, miljøet og forbrukerne, ikke verne om eksisterende drosjeeiere. Reguleringen må stimulere til sunn konkurranse og sikre et godt transporttilbud til forbrukerne.

Vi er foreløpig ikke tilstede i Bergen, men gleder oss til å kunne tilby et transportalternativ til byens borgere når politikerne får på plass et regelverk som stimulerer til deling av ressurser. Vi venter i spenning på delingsøkonomiutvalgets innstilling som offentliggjøres i februar.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg