Vi trenger Store Lungegårdsvannet

Paradoksalt nok kan bybaneutviklingen, som skulle være et miljøtiltak, føre til dårligere byluft.

BARRIERE: Store Lungegårdsvannet fungerer som en barriere for spredning av luftforurensning langs bakken i Bergensdalen, skriver innsender. Marius Nyheim Kristoffersen

Morten Wergeland Hansen
Forsker ved Nansensenteret

Etter at nøye utarbeidede planer for Bybanen mot Åsane ble lagt på is, har Bergen kommune hastverk med å planlegge bybaneutbygging mot Fyllingsdalen. Som resultat, må arealer tilhørende Bane NOR frigjøres på Mindemyren, og eksisterende jernbane- og godsterminal i sentrum utvides mot Store Lungegårdsvannet.

En kan spørre seg om Bane NOR da fortsatt vil ha behov for å flytte i fremtiden, og hvordan økt godstrafikk vil virke inn på sentrumsluften.

For å få til både utvidelse av terminalen og bybane mellom terminalen og Store Lungegårdsvannet, må Fløenstien (parken langs østsiden av vannet) ofres. Parken skal reetableres på utfylling i Store Lungegårdsvannet, men størrelsen på utfyllingen er det ingen som kan svare klart på. Arbeidet skal etter planen starte opp i mars.

Les også

Høy forurensning? Jobb hjemmefra!

I en nylig publisert forskningsartikkel i Atmospheric Chemistry and Physics, beskrives det hvordan Store Lungegårdsvannet fungerer som en barriere for spredning av luftforurensning langs bakken i Bergensdalen.

Les også

Nyhetssak om rapporten: Utfylling i Store Lungegårdsvannet kan forverre luften

Dette betyr at utfylling av vannet vil føre til forverret lufttilstand i byen. Da vannets varmekapasitet vil reduseres, gjelder dette sannsynligvis også ved reduksjon av dybden til fire meter, slik det nå er planlagt.

Paradoksalt nok kan altså bybaneutviklingen, som i all hovedsak skulle være et miljøtiltak, føre til dårligere byluft.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg