Grønne løsninger for cruiseskip krever samarbeid

DEBATT: Gjennom klokt samvirke kan hensynet til både miljø og lokal verdiskaping ivaretas.

DIALOG: Vi forstår at cruiseskip blir symbol på masseturismens uheldige sider. Skipene ruver og passasjerene er mange. Vi ønsker dialog med destinasjonene for å unngå overbefolkning og trengsel, skriver Tor Christian Sletner. Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

Tor Christian Sletner
Vice President, Cruise Lines International Association (CLIA)

I lederen 2. mars hilser BT regjeringens nye cruisereguleringer velkommen. Cruisenæringen er også opptatt av bærekraftig og miljøvennlig turisme. Det krever dialog og samarbeid.

Vi benytter grønne løsninger der de finnes. Svært mange cruiseskip kan hente strøm fra land når de er ved kai. Men i dag har Norge bare ett eneste landstrømanlegg – i Kristiansand. Bergen etablerer det andre neste vår. Skal det monne, må utbyggingen gå mye raskere.

Vi forstår at cruiseskip blir symbol på masseturismens uheldige sider. Skipene ruver og passasjerene er mange. Vi ønsker dialog med destinasjonene for å unngå overbefolkning og trengsel. Samtidig må vi huske at de fleste turister benytter andre transportmidler enn skip. Av turistbesøkene i Bergen står cruisepassasjerer for en knapp fjerdedel.

Nye og renere drivstoff innføres. Gradvis kommer skip drevet av LNG, som reduserer både partikkelutslipp og klimagasser kraftig. Energieffektiviteten per cruisepassasjer er allerede god sammenliknet med dieselbusser eller fly. Av totale utslipp i cruisehavnene i Europa står cruiseskipene for kun 1,2 prosent.

På et område er imidlertid myndighetenes krav umulige å oppfylle med dagens teknologi – nemlig kravet om nullutslipp i 2026. Riktignok utvikles stadig kraftigere batterier, men så langt kan de ikke drive store skip over større distanser. Her trenger vi mer tid.

Cruisenæringen gir arbeid til mange, ikke minst i små steder i fjordene våre. Hvis cruisenæringen skulle tvinges ut av verdensarvfjordene etter 2026 i påvente av ny teknologi, vil mange bli fratatt sitt levebrød.

Gjennom klokt samvirke kan hensynet til både miljø og lokal verdiskaping ivaretas. La oss snakke sammen.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg