Målrettet innsats mot ulikhet

DEBATT: 85 prosent av økningen i antall barn har skjedd blant innvandrere med lav inntekt. Det må venstresiden snart erkjenne.

Publisert: Publisert:

BEKYMRET: Nær halvparten av personene med lav inntekt har innvandrerbakgrunn. Det bekymrer meg, skriver finansminister Siv Jensen (Frp) Foto: Ole Berg-Rusten, NTB Scanpix

Debattinnlegg

Siv Jensen
finansminister Frp

BT stiller i sin leder 4. mars spørsmål ved tiltakene regjeringen setter inn mot ulikhet. Slike tiltak må målrettes mot de underliggende årsakene. Vi må få flere i jobb, bedre integreringen og øke folks kompetanse. Slik kan flere forsørge seg selv, bidraget til verdiskapingen økes, og ulikheten reduseres.

Slike tiltak har imidlertid ingen umiddelbar effekt: Det tar tid for studenter å fullføre en utdanning og for en utlending å lære seg norsk. Derfor må vi også ha ordninger som har virkning på kort sikt. Men slike ordninger må invitere til deltakelse og innsats.

Fra 2006 til 2016 har 85 prosent av økningen i antall barn skjedd i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Årsaken er økt innvandring. Det må venstresiden snart erkjenne. Nær halvparten av personene med lav inntekt har innvandrerbakgrunn. Det bekymrer meg.

Hovedgrunnen til det er at mange av disse familiene kun har én inntekt å leve av, fordi mor ikke er i jobb. Derfor er en av de viktigste oppgavene våre å få flere innvandrerkvinner i jobb.

For å gi økt valgfrihet opprettholder vi kontantstøtten. Men valgfriheten må veies opp mot arbeidsinsentiver og integrering. Derfor har vi innført krav om fem års botid for å kunne motta kontantstøtte. Kontantstøtte kan bare mottas i 11 måneder, og det er derfor ingen forklaring på hvorfor noen er varig utenfor arbeidslivet.

Ved utgangen av mars 2018 var det om lag 16.700 som mottok kontantstøtte, en reduksjon på nærmere 16 prosent fra 2016. Nav mener at nedgangen kan skyldes botidskravet.

Barn må få utvikle seg i barnehage, skole og fritid, også når foreldrene har en krevende økonomisk situasjon. Vi vet at det er viktig for barns språkutvikling å gå i barnehage. Regjeringen har derfor utvidet gratis kjernetid og satset på billigere barnehage for dem med lave inntekter.

Norge er blant landene i verden med lavest ulikhet, ulikhetene var like store i år 2000 som i 2017. Et omfordelende skattesystem og offentlige velferdstjenester bidrar til å bortimot halvere ulikheten.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg