Feil om barnevernet

Mange vil nok sitte igjen med feil inntrykk av Bufetat etter å ha lest BTs artikkel.

ANSVAR: – Det er den kommunale barnevernstjenesten som innhenter andre instansers vurderinger, skriver Vibeke Samonsen, fagdirektør i Bufetat. Johannessen, Sara (illustrasjon)

Debattinnlegg

Vibeke Samsonsen
Fagdirektør for Bufetat, region vest

Onsdag 7. mars hadde BT en artikkel med tittelen «Fikk sønnene tilbake etter åtte måneder».

Artikkelen kritiserer sider ved Region vest senter for foreldre og barn (Sudmannske). Artikkelen inneholder én klar feil, og mangler dessuten noen nyanser.

Senteret er et statlig tiltak. Hvis den kommunale barnevernstjenesten er i tvil om foreldre kan gi barna god nok omsorg, kan de med foreldrenes samtykke søke familien inn på et slikt senter. Kommunen søker kun inn familier hvor bekymring for omsorgsevnen er så høy at det er spørsmål om omsorgsovertakelse.

Les også

Færre barn må bo på institusjon

De første ukene utredes omsorgen foreldrene gir sine barn. Den delen varer inntil åtte uker. Råd og veiledning inngår i utredningen. Dersom utredningen konkluderer med at foreldrene viser god utvikling, tilbys et opphold på tre til seks måneder for å styrke foreldrenes omsorg og tilknytning til barnet.

Så til feilen. BT slår fast følgende: «I begge dommene fra Bergen tingrett er det flere instanser som uttaler seg positivt om barnas utvikling og foreldrenes omsorgsevne. Men dette har ikke Sudmannske tatt hensyn til i sin vurdering.»

Her legger BT til grunn at Sudmannske burde tatt hensyn til andre fagfolks vurderinger, men unnlot å gjøre det og dermed unnlot å gjøre jobben sin. Det er feil. Vi er overrasket over at BT skrev dette, siden lederen for Sudmannske i to telefonintervjuer sa at det ikke er innenfor Sudmannskes oppdrag eller mandat å hente inn andre instansers vurderinger.

Det er den kommunale barnevernstjenesten som innhenter andre instansers vurderinger. Hvis BT ikke stoler på våre faktaopplysninger, kunne de sjekket dette med andre kilder.

Les også

Få foreldre får barna tilbake i retten

Etter å ha lest BTs artikkel vil nok mange sitte igjen med et inntrykk av at de fleste foreldre mister omsorgen for barna sine etter et opphold på Sudmannske. Andelen vil variere fra år til år. I 2016 og 2017 ble omsorgen overtatt for henholdsvis 26 prosent og 38 prosent av barna som hadde vært på senteret, og der omsorgsovertakelsen blant annet bygget på Sudmannskes vurdering.

Dette er tall BT fikk, men valgte å utelate i artikkelen.

Få politisk redaktør Frøy Gudbrandsens nyhetsbrev hver onsdag ettermiddag. Meld deg på her.