Sammen for et bedre klima

I Studentsamskipnaden på Vestlandet setter vi og studentene våre miljøengasjementet høyt. For vår del er kampen for miljøet en viktig del av vår samvittighet, og vi forsøker alltid å se etter løsninger som kommer miljøet til gode.

Publisert Publisert

Debattinnlegg

  • Marita Monsen
    Kommunikasjonssjef i Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet

Målene våre er ambisiøse, og vi stiller like tøffe krav til våre leverandører som til oss selv. Vi har blant annet et mål om en fossilfri virksomhet innen utgangen av 2022. Dette innebærer utfasing av fossile kilder til oppvarming og fossile kjøretøy. Vi har et krav om fossilfri bygg – og anleggsvirksomhet i alle byggeprosjekt, og vi skal ha omfattende bruk av massiv-tre i nye bygg.

Denne uken har det vært mange meninger rundt Sammens beslutning om å vrake en av våre dieselbiler til fordel for en el-bil. Det som ikke har kommet like godt frem i media, er at denne bilen trengte omfattende reparasjoner for at den skulle kunne benyttes videre, noe som gjorde restverdien på bilen minimal. Da ble både verdiregnestykket og beslutningen enkel for oss, denne bilen måtte vi bytte ut. Og vi har flere dieselbiler vi skal fase ut.

Derfor spør vi nå studenter og Bergens befolkning - hva bør vi gjøre med våre gamle dieselbiler?

Vi er sikre på at vi ikke er alene om denne utfordringen! For hva skjer med de tusener av dieselbiler som blir «til overs»?

De seneste dagene har vi erfart at dette temaet både engasjerer og provoserer mange. Er det noe som er sikkert i klimasaken, er det at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Det å slutte med fossildrevne kjøretøy er en del av vårt bidrag, og vi håper å kunne inspirere flere bedrifter til å gjøre som oss.

Publisert

Les mer om dette temaet

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg