Ungdom må utdannes til jobb, ikke ledighet

Det er lite vits i å tilby utdanning til flere yrkesfagelever enn det er læreplasser til.

LÆRLING: Det trengs flere læreplasser for yrkesfagene, men bildet er ikke så mørkt som BT-kommentator Hans K. Mjelva maler det, skriver statssekretær Atle Simonsen (Frp). (Arkiv) Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Atle Simonsen
Statssekretær (Frp), Kunnskapsdepartementet

Enten må næringslivet og offentlige virksomheter ta inn flere lærlinger, eller så må fylkeskommunene dimensjonere skoleklassene i tråd med hvor mange læreplasser man klarer å skaffe.

Vi kan ikke utdanne ungdom til arbeidsledighet.

I en interessant kommentar i BT 17. februar peker BT-kommentator Hans K. Mjelva på noen av utfordringene i yrkesfagene. En av dem er dimensjonering. Det er fylkene, sammen med yrkesopplæringsnemndene, som har ansvaret for å dimensjonere skoletilbudet slik at det treffer både antallet læreplasser og arbeidslivets behov.

Noen fylker er flinkere til å tilpasse yrkesfagopplæringen enn andre. Rogaland trekkes ofte frem som et godt eksempel, men alle fylker har et forbedringspotensial.

Det gjelder også staten. Dagens yrkesfagopplæring er ikke godt nok tilpasset arbeidslivets behov. For mange elever opplever å ikke få læreplass fordi arbeidsgiver ikke trenger kompetansen, og utlærte fagarbeidere kan av samme grunn oppleve å ikke få jobb.

Slik kan vi ikke ha det.

Les også

Esteban, Joakim og Shahide sto uten læreplass og jobb

Derfor vil regjeringen, bestående av Høyre, Frp og Venstre, om kort tid legge frem en ny yrkesfaglig tilbudsstruktur. Målet er å sikre mer faglig motiverende opplæring fra første dag, bedre gjennomføring for elevene, mindre omvalg, økt tilgang på læreplasser og reduksjon i søking til påbygg.

Mjelva maler videre et for mørkt bilde av læreplassituasjonen. I fjor fikk 20.800 yrkesfagelever læreplass i en bedrift. Det er det høyeste siden 2011.

Arbeidet regjeringen har satt i gang har hatt effekt. Antall lærlinger i statlige virksomeheter har økt. Men vi trenger fortsatt flere.

Les også

Her er det rift om lærlingene

Fremtidens Norge trenger både folk som går på jobb i dress og i kjeledress. Vi skal styrke insentivene enda mer, innføre et håndverksfag i ungdomsskolen og gjøre yrkesfagene mer praktiske.

Det er fortsatt for mange elever som ikke får den læreplassen de trenger. Derfor må næringslivet og offentlige virksomheter i Hordaland bli med på å styrke yrkesfagene ved å ta inn flere lærlinger enn i dag. Det er å ta samfunnsansvar.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg