Vi kan ikke ofre frihet for trygghet

Det er paradoksalt at de tre mest liberale partiene sitter i regjering, for overvåkingen av innbyggerne har aldri vært større.

Publisert:

PERSONVERN: Den grunnleggende tankegangen til høyresiden bør være at retten til personvern skal stå sentralt. Men i dag kan politiet få tilgang til alle tastetrykk eller kopier du foretar på mobil, PC eller nettbrett, skriver Tobias Strandskog og Ola Svenneby. Foto: Privat

Debattinnlegg

  • Tobias Strandskog 
    Medlem av Unge Høyres programkomité
  • Ola Svenneby
    Medlem av Unge Høyres programkomité

«Den som er villig til å ofre sin egen frihet for trygghet, fortjener verken frihet eller trygghet», sa den amerikanske statsmannen Benjamin Franklin.

Dagens regjering består av de mest liberale partiene på Stortinget, og justisministeren er selverklært liberalist. Likevel kan de ikke skryte på seg å være regjeringen for personvern. Aldri har overvåkingen vært større i Norge.

Personvern er grunnlovsfestet. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv, og staten skal sikre vern om den personlige integritet. Vi som samfunn mister åpenheten og tilliten jo mer vi overvåker hverandre.

I dag kan politiet få tilgang til alle tastetrykk eller kopier du foretar på pc, nettbrett eller mobil. Det kan være e-post, dagbok, private notater, oversikt over sider du besøker på internett, bestillinger du foretar deg. Terskelen er også kraftig senket for at politiet kan ha økt telefonavlytting eller overvåking.

Hverdagen vår blir stadig mer digital. Det gjør det enklere å overvåke hva borgerne til enhver tid foretar seg. Den grunnleggende tankegangen til høyresiden bør være at retten til personvern skal stå sentralt. Vi tror at samfunnet bygges nedenfra og opp, men da er det vanskelig å tenke seg at storebror skal kunne se og lagre alt du gjør.

Europa har vært utsatt for grusomme terrorhandlinger, men ingen skal være nødt til å tilpasse seg en hverdag med terror. Det liberale og frie livet vi lever i Europa er under angrep, og en internasjonal koalisjon må bekjempe terror. Vi kan likevel ikke la oss styre av frykt, hvor vi gir opp grunnleggende rettsprinsipper i troen på at mer overvåking gjør oss tryggere. Vi kan ikke ofre personvernet på sikkerhetens alter.

Les også

Lavere trusselstatus, men fremdeles økt beredskap

Terrorens fremste mål er å spre frykt. Jo mer vi lar oss skremme, jo mer vi lar oss overvåke, og jo mer vi gir fra oss grunnleggende friheter – jo mer vinner terroristene. Vi skal bekjempe terror for å forsvare friheten og demokratiet vårt, men ikke la oss skremme til å gi opp grunnleggende friheter som retten til privatliv.

Regjeringen skal være en foregangskjemper i kampen mot terror, både internasjonalt og nasjonalt. Det gjøres mye bra i Forsvaret og med etterretningsarbeidet til politiet.

Likevel er overvåkningen trappet opp, og vi får et grenseforsvar som lagrer all datatrafikk så fort man krysser grensen. Så fort man sender et bilde fra Strømstad til Østfold, lagres det av staten. Overskuddsinformasjon fra overvåking skader uskyldige tredjeparter og gjør at politiet lagrer informasjon som langt ifra er kriminelle handlinger. Informasjon du trodde kun var for dine øyne eller ører, tanker eller meninger du trodde var private, er plutselig i statens hender.

Vi må ha politikere som setter tydelige rammer og strenge regler for å redde privatlivet og personvernet. Det er paradoksalt at de tre mest liberale partiene sitter i regjering, og samtidig har vi aldri hatt en mer omfattende overvåking av innbyggerne. Byggesteinene i et samfunn kan ikke bestå av frykt og usikkerhet, men av tillit og åpenhet.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg