Overspising må utløse rett til behandling

Personer med denne typen spiseforstyrrelser blir oversett.

SYKDOM: Overspising krever behandling på lik linje med anoreksi og bulimi, skriver innsenderen. ILLUSTRASJON: SHUTTERSTOCK/NTB scanpix

Debattinnlegg

Anette Wingerei Stulen
Markedskonsulent i Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO)

Vi lever i et samfunn hvor det å være slank har blitt synonymt med vellykkethet, god helse, styrke og selvbeherskelse, mens det å være tjukk anses som tegn på svakhet, lav moral og latskap. En som overspiser, har mistet kontrollen over seg selv og sitt liv. Den foreslåtte kuren er som regel å ta seg sammen, spise sunnere og trene mer. Men spiseforstyrrelser handler om mer enn mat.

Maten, kroppen og vekten, og alle tanker, følelser og handlinger knyttet til dette, er symptomer på et innvendig lidelsestrykk. Ofte handler en spiseforstyrrelse om et ønske om kontroll, men for en utenforstående kan det se ut som en som ikke spiser har mer kontroll enn en som «alltid» spiser.

Sannheten er at symptomene, om det er sult eller overspising, tjener samme formål. Det handler om følelsesregulering og måter å mestre vanskelige og krevende livssituasjoner på. Uansett hvor kontrollert eller kaotisk det kan fremstå fra utsiden, har både han med anoreksi og hun med overspising i realiteten mistet kontrollen.

Maten, kroppen og vekten har tatt over styringen. Spørsmålet «å spise eller ikke spise?» er det som fyller dagene og timene, både for den som ikke spiser og for den som overspiser. For oss i Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO) er det viktig å løfte frem problematikken og utfordringene knyttet til overspisingslidelse, og synliggjøre denne «usynlige» gruppen.
Dette er ikke et problem som vil forsvinne over natten. Det vil snarere vokse seg større og større. Vi håper helsepersonell, fagfolk og politikere klarer å åpne øynene og anerkjenne overspisingslidelse som en psykisk lidelse, som krever behandling på lik linje med anoreksi og bulimi.

Behandlingstilbudet til disse pasientene er i dag mangelfullt eller ikke eksisterende. Vi i SPISFO mener pasientgruppen har blitt oversett og neglisjert altfor lenge og krever at det utløses behandlingstiltak allerede nå.

Det er på tide å begynne å møte mennesker som mennesker, ikke som diagnoser eller symptomer.

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg