Manglende tilhørighet er et problem

DEBATT: Løsningene handler om å trygge foreldre og lage gode økonomiske ordninger.

Publisert: Publisert:

INTEGRERING: Manglende følelse av tilhørighet er et samfunnsproblem vi best kan løse i fellesskap, skriver Roger Valhammer og Abdullahi Ibrahim. Foto: Rune Sævig og Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

  • Roger Valhammer
    Byrådslederkandidat, Ap
  • Abdullahi Ibrahim
    Lærer i Bergen

For et par uker siden avholdt BT et arrangement for å kåre årets debattant. Det ble delt ut priser til flere dyktige folk som har gjort en ekstra innsats i 2018 og vært med på å berike den offentlige debatten. I tillegg til prisutdelingene ble det arrangert en debatt om tilhørighet og integrering. Blant disse debattdeltakerne var det tre ungdommer.

Ungdommene fortalte sterke historier om sine erfaringer og om ungdomskulturen. De understrekte at mange i deres alder opplever manglende tilhørighet. Det kom frem at dagens ungdommer har mange utfordringer, både de med og uten minoritetsbakgrunn. Men ungdommer med minoritetsbakgrunn møter noen ekstra utfordringer, og flere opplever å bli hetset på grunn av bakgrunn, hudfarge, religion og livssyn.
Manglende følelse av tilhørighet og hets er samfunnsproblemer vi best kan løse i fellesskap. Det er mange som er involvert i de unges hverdag: Foreldre, lærere, frivillige og andre. Alle er de viktige personer i ungdommers liv. Mange foreldre kan ha behov for hjelp, støtte og veiledning til å håndtere problemene som er knyttet til integrering og tilhørighet. Trygge foreldre gir trygghet til barna sine, derfor er det viktig å støtte foreldrene og gi dem verktøyene de trenger for å lykkes.

Lærere, fotballtrenere og andre viktige støttespillere som daglig møter disse ungdommene, har også stor betydning for barn og unges trygghet og utvikling. Her trengs det kompetanse, erfaringer og politiske beslutninger.

Les også

Abdullahi Ibrahim ble Årets debattant 2017: – Jeg skriver som regel midt på natten. Da er jeg så sint at jeg ikke får sove.

Gjennom erfaring ser vi at målrettede tiltak gir gode resultater, og at gode politiske beslutninger er avgjørende for en god integrering. Vi vet at tidlig innsats betyr mye. Derfor må vi bruke mye ressurser i barnehager og skoler, gi gratis SFO til de minste og sikre at barn og unge får delta i idrett og fritidsaktiviteter. Foreldrenes lommebøker bør ikke begrense barns muligheter til å delta. Barn som kommer fra hjem med lav inntekt, må få gratis aktivitetskort. I tillegg må alle barn få rabatt på spennende opplevelser i Bergen.

Den beste integreringen får man gjennom aktiv deltakelse. Arbeiderpartiet i Bergen vil derfor skape gode møteplasser hvor folk med ulik bakgrunn kan møtes og utveksle erfaringer, bygge relasjoner og danne nettverk. Vi tenker dette kan redusere fordommer.

Vi vet at alle foreldre kan oppleve utfordringer knyttet til dagens ungdomskultur, uansett bakgrunn. Dette gjelder både familier med og uten minoritetsbakgrunn. Begge grupper kan ha ulike måter å håndtere utfordringene på. Foreldre med minoritetsbakgrunn kan i tillegg ha ulike forutsetninger for å forstå hvordan vi oppdrar barn i Norge.

Derfor vil vi legge til rette for at folk med ulik bakgrunn kan møtes for å dele erfaringer, snakke sammen og bygge broer på tvers av motsetninger. Vi forutsetter at alle foreldre ønsker det beste for sine barn, og at vi alle har ressurser som vi kan bruke til beste for fellesskapet og for samfunnet.

Vi kan ikke legge skjul på at noen minoritetsforeldre sliter med manglende tillit til det norske samfunnet. og særlig er de redd for barnevernet. Derfor er det viktig at familier forstår at barnevernet og andre offentlige institusjoner ikke søker å motarbeide minoritetsforeldrene.

For å øke forståelsen for dette arbeidet, må vi bygge tillit og forståelse på begge sider. Vi blir også nødt til å styrke kompetansen hos dem som jobber i barnevernet. Det er viktig å huske at dette gjelder alle, og vi må prøve å finne løsningene sammen.

Vi ønsker å fremme et inkluderende samfunn der vi har tillit til hverandre. Bare slik blir vi i stand til å løse problemer i fellesskap, istedenfor å sitte på hver vår tue.

Sammen kan vi skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg