Atomkraft, nei takk!

Publisert: Publisert:

LIVSFARLIG: «Med hvilken rett tvinger vi generasjoner i all overskuelig fremtid til å måtte håndtere vårt livsfarlige avfall?» spør innsender. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Sondre Båtstrand
Uavhengig bystyrepolitiker

I Norge har det i mange år vært en tverrpolitisk enighet om at atomkraft ikke er noe vi ønsker å satse på, men av og til dukker diskusjonen opp. Nå sist er det Inge André Utåker som i BT (11. feb.) argumenterer for atomkraft, men jeg er ikke overbevist.

Utåker går langt i å antyde at motstanden mot atomkraft er følelsesbasert og irrasjonell. Jeg synes ikke det er en spesielt konstruktiv tilnærming, for det er da vitterlig høyst rasjonelle argumenter imot atomkraft.

Les også

Les innlegget som Båtstrand svarer på: «Vi trenger atomkraft»

Vi kommer ikke utenom at atomkraftverk er en svært kostbar løsning som alltid innebærer en risiko for nedsmelting og ulykker. Risikoen kan reduseres, slik Utåker er inne på, men risikoen er like fullt langt større enn for fornybare energikilder som solenergi og bølgekraft.

Atomavfallet er et annet problem. Avfallet vil være radioaktivt i veldig mange tusen år, og krever store ressurser til lagringen. Pr. i dag har Norge allerede produsert 17 tonn atomavfall fra de to reaktorene som har vært i drift, og vi har ingen permanente steder å gjøre av avfallet.

Det er også et moralsk spørsmål. Med hvilken rett tvinger vi generasjoner i all overskuelig fremtid til å måtte håndtere vårt livsfarlige avfall? Å argumentere med at klimakollaps er verre, blir litt spesielt, for heldigvis har vi andre alternativer enn atomkraft. I tillegg til fornybar energi har vi her i Norge et enormt potensial for energisparing. La oss starte der.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg