Gruvedrift lar seg kombinere med miljøhensyn

DEBATT: Det er både forsvarlig og fornuftig å gi tillatelse til gruvedrift i Kvalsund.

Publisert: Publisert:

KLARSIGNAL: Det er både forsvarlig å fornuftig å gi tillatelse til gruvedrift her i Kvalsund, mener innsenderen. Foto: Stein J. Bjørge, Aftenposten

Debattinnlegg

Magnus Thue
Statssekretær (Høyre), Nærings- og fiskeridepartementet

Det er legitimt å være både for og mot gruvedrift i Kvalsund, men debatten bør basere seg på fakta. I en leder 15. februar skaper BT inntrykk av at konsekvensene av gruvedrift og sjødeponi er langt større enn de faktisk er.

Det er selvsagt riktig at gruvedrift med tilhørende deponi innebærer naturinngrep. I det planlagte sjødeponiet, som tilsvarer mellom ti og femten prosent av Repparfjorden, vil massene som deponeres naturlig nok påvirke bunnvegetasjonen der den legges.

BT spekulerer i at dette kan «få store og langvarige miljøkonsekvensar», uten at de underbygger påstanden. Men da Miljødirektoratet ga utslippstillatelse i 2015, skrev de at fjorden utenfor området som er regulert til deponi i svært liten grad vil bli påvirket av avgangsmassene.

Helt konkret skrev de at laksen vil bli «svært lite påvirket», mens «det er liten sannsynlighet for skade» på torskebestanden. Dette er altså vurderingen til våre fremste miljømyndigheter, stadfestet av Klima- og miljødepartementet i 2016.

Les også

Dette er fordelene ved å lagre gruveavfall i fjell

I vedtaket om gruvedrift har Klima- og miljødepartementet også gjort omfattende vurderinger av reindriftsdistriktene. Mens det ene berørte området lar seg kombinere med gruvedrift hele året, er det andre et trekkområde – hvor Nussir har fått pålegg om nedskalert og tilpasset drift i trekkperioden.

Dersom gruvedriften ikke hadde latt seg kombinere med fornuftige miljøhensyn, ville prosjektet aldri fått verken utslippskonsesjon eller driftskonsesjon.

Vi trenger kobber for vindturbiner, til elbiler, til mobiltelefoner og til en rekke andre produkter vi vil trenge mer av i tiårene fremover. Samtidig er det knapt noe land i verden som vil være bedre i stand til å håndtere miljørisikoen utvinningen fører med seg. Derfor er det både forsvarlig og fornuftig å gi tillatelse til gruvedrift i Kvalsund.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg