Uansvarlig drama på DNS

Den Nationale Scene har valgt å sette opp et stykke basert på Vigdis Hjorths roman «Arv og miljø» i høst. Er det et klokt og ansvarlig valg?

BLIR TEATER: regissør Kjersti Horn, teatersjeg Agnete Haaland og forfatter Vigdis Hjorth skal sette opp teaterversjonen av den kontroversielle romanen «Arv og miljø» på DNS i november. «Tenker dere på Vigdis Hjorths familie og på deres rop om forståelse og anerkjennelse for deres virkelighetsforståelse?», spør Einar Offer-Ohlsen. Jo Straube

Debattinnlegg

Einar Offer-Ohlsen
Siviløkonom

Romanen beskriver virkelige hendelser i en eksisterende familie, som forfatteren er en del av; hun er eldste barn i en søskenflokk på fire.

Detaljene i boken er hentet fra familiens virkelige liv; persongalleriet, hendelser, samtaler, e-poster, møter osv.

Hun skriver dessuten inn en fiksjon om et påstått overgrep. Hun skal ha vært utsatt for incest.

Dette er skrevet inn på en måte som skal få leseren til å tro at dette også kan ha skjedd i virkeligheten. Familien til Vigdis Hjorth har reagert sterkt på å bli utsatt for denne form for «virkelighetslitteratur».

Hvordan skal man kunne forsvare seg mot så alvorlige anklager? Yngste søster, Helga Hjorth, tok opp hansken. Hun, juristen, tok litterært skrivekurs og skrev romanen «Fri vilje», familiens forsvarsskrift.

Her beskriver hun i detalj sin versjon av hendelsene og hun beskriver familiens lidelser etter at boken kom ut.

Les også

Teatersjef Agnete Haaland skal selv spille i omstridt teaterstykke

Alt dette har teateret vært kjent med før beslutningen om å sette opp stykket ble tatt. Så jeg har noen spørsmål til DNS:

Teaterets årsberetninger de to siste år har disse to visjoner som overskrift: «Magiske øyeblikk om handling og ansvar» og «Humanismens høyborg».

Hvordan lar disse visjoner seg forene med å sette opp «Arv og miljø»? Romanen har, slik jeg ser det, bare har ett allment budskap: Dersom du styrer mot brudd i en relasjon, så må det gjøres på en måte som forvolder maksimal skade på den eller de du bryter med.

Les også

Ujevnt fra Vigdis Hjorth

Hvordan har teaterets ansvarlige tenkt gjennom og bearbeidet de etiske spørsmål som reiser seg ved å sette opp dette stykket? Hva har dere kommet frem til?

Tenker dere på Vigdis Hjorths familie og på deres rop om forståelse og anerkjennelse for deres virkelighetsforståelse?

Er dere komfortable med at familiens lidelser nå strekkes ut i tid, fordi DNS vil gjøre et «scoop», slik det uttrykkes i et intervju i Dagbladet?

Jeg synes at den alminnelige offentlighet bør ha krav på å få teaterets svar på de spørsmål som er stilt. Jeg oppfordrer teateret til å komme med et fyllestgjørende svar.