Bilistene er ikke ofrene her

Er det noen som vet hvor man får tak i slike «Ja til mer bompenger»-klistremerker? Jeg skulle gjerne hatt en på bilen min.

Publisert Publisert

HELLER BYBANE: Personbiltransport er ineffektivt, og fører til køer, luftforurensning, støy, beslaglegger store areal til vei og parkering for å nevne noen av ulempene, skriver innsender. Foto: EIRIK BREKKE

Debattinnlegg

  • Joachim Hellevang Vabø
    Erdal
  1. Leserne mener

Jeg bor på Askøy, og har jobbet i Nordhordland de siste 3 årene. Dersom jeg kjører bil til jobb, noe jeg gjør en sjelden gang, betaler jeg bompenger til Askøypakken og til Bergen Bompengeselskap. Det er dyrt.

Over 100 kroner for å komme seg til og fra jobb. Det hadde fort blitt et par tusenlapper i måneden dersom jeg skulle kjørt hver dag.

Når jeg av og til kjører forbi en bompengestasjon, er det lett å falle for fristelsen og tenke at det er urettferdig at noen skal stikke hånden ned i lommeboken min og ta en femtilapp. Det er lett å plassere seg selv i offerrollen.

Heldigvis for meg er det ikke jeg som er offeret i den situasjonen. Ofrene er de som sliter med luftveisplager. Ofrene er barn som ikke kan leke utenfor huset sitt fordi biler suser forbi i stor fart. Ofrene er alle som liker å spasere, eller sykle til jobb, som må navigere seg forbi en evig strøm av støyende, forurensende trafikk. Trafikk som stort sett alltid har førsterett.

Biler er skikkelig ubehagelig å omgås. Ikke rart så mange folk heller vil være inne i bilen enn utenfor. Ofrene er egentlig hele samfunnet, da privatbilismen beslaglegger enorme areal til veier og parkeringsplasser. Areal som kunne vært benyttet til boliger, grønne lunger i byen, og fellesareal som alle kan dra nytte og ha glede av.

MINST ERFARING: Jeg har inntrykk av at svært mange av dem som har aversjoner mot offentlig transport, er de som har minst erfaring med å benytte det, skriver Joachim Hellevang Vabø. Foto: Privat

Tenk hvor fint det hadde vært om man kunne begrense denne trafikken, og heller gjort det mulig for folk i distriktene å benytte offentlig transport, raskt og effektivt. Hvis man har strategisk plasserte offentlige transportlinjer som kunne skysse store kvantum av mennesker til og fra jobb.

I dag er dette nærmest for utopi å regne, men hvis en ikke har ambisjoner, hvordan skal en da skape fremskritt?

Enrique Penalosa, tidligere borgermester i Colombias hovedstad Bogotá, er kjent for å ha satt i gang en rekke suksessfulle tiltak i hjembyen for å fremme bruk av offentlig transport og sykkel. Han sa følgende: «Et utviklet land er ikke et sted der de fattige har biler. Det er der de rike bruker offentlig transport.»

Alle fremskritt medfører et visst ubehag, og mennesker har en iboende motstand mot forandring. Det er ubehagelig å endre sine reisevaner. Det er ubehagelig å gå fra å sitte i sin trygge private kokong, til å måtte dele rom med andre mennesker.

Jeg havnet nylig i en diskusjon om bruk av offentlig transport kontra privatbil. Min diskusjonspartner sa noe jeg stadig hører: «Jeg hater offentlig transport.»

Jeg fulgte opp med å spørre når han hadde benyttet offentlig transport sist. Han svarte: «Det må sikkert være 10 år siden.»

KOLLEKTIVTRANSPORT: Et utviklet land er ikke et sted der de fattige har biler. Det er der de rike bruker offentlig transport, ifølge Enrigue Penalosa, tidligere borgermester i Bogotá i Colombia. Foto: NTB Scanpix

Jeg har inntrykk av at svært mange av dem som har aversjoner mot offentlig transport, er de som har minst erfaring med å benytte det. Jeg som hyppig bruker offentlig transport, synes det er en av de mest behagelig måter å reise på.

Jeg kan snakke med kjente på bussen, lese en bok eller høre på musikk. Og jeg kan vie hele min oppmerksomhet til dette mens bussen trygt tar meg der jeg skal.

Det eneste aberet er at det ofte tar litt lengre tid. Men bare de siste årene har jeg sett en betraktelig bedring i antall avganger, og flere ekspressavganger til og fra sentrale knutepunkt.

Jeg sponser med glede bybane til Fyllingsdalen, bedre kollektivtilbud, og flere og bedre sykkelfelt. Personbiltransport er ineffektivt og fører til køer, luftforurensning, støy, beslaglegger store areal til vei og parkering for å nevne noen av ulempene.

Jeg skjønner at forandring er skummelt, men hvis Bergen skal vokse og utvikle seg som by, må det tas noen grep. Bedre løsninger innen offentlig transport vil friste flere til å la bilen stå og føre til at det blir færre biler på veien. Dermed slipper man å bygge ut veinettet.

Å ta offentlig transport er å være med på en dugnad for fellesskapets beste. De som ikke vil være med på dugnaden, kan betale seg fri ved å betale bompenger.

Og forresten, det var en som foreslo at bompengene burde betale for plastavfall i havet. Dette var ikke et dumt forslag siden bildekk er den største kilden til utslipp av mikroplast i Norge.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg