Fyllingsdøler flest vil ikke ha Bybanen

I dag trenger vi ca. ti minutter til sentrum. Når Bybanen begynner å rulle, vil reisetiden bli på minst det doble.

NY BYBANE: Slik ser arkitektene for seg Fyllingsdalen terminal med ny bybane. ILLUSTRASJON: BERGEN KOMMUNE

  • Odd Høvik
    Fyllingsdalen
Publisert:

Fyllingsdalen er for tiden preget av støy som foregår på to plan: i det fysiske rom og på det mellommenneskelige nivå. Det er god grunn til å forvente at lydnivået er stigende på begge plan.

I det fysiske rom er støykilden anleggsdriften til Bybanen i forbindelse med forberedelser til tunnel i Løvstakken. Arbeidet ble oppstartet i februar, og anleggsperioden er beregnet ferdigstilt i 2022. Frem til i dag har anleggsvirksomheten foregått i normal arbeidstid i tidsrommet 07–17. Når tunneldrivingen starter opp, blir arbeidstiden utvidet helt til klokken 23. Ifølge informasjoner fra Bybanen skal det vesentlige av tunnelens steinmasser tas ut via Fyllingsdalen.

På det mellommenneskelige plan vil oppmerksomheten rundt anleggsvirksomheten bli et sentralt tema i hjemmene og i sosiale relasjoner bl.a. i Oasen senter. Det er særlig borettslagene sør og øst for Oasen som får merbelastningen i anleggsperioden. I saksdokumentene rundt Bybaneprosjektet er det registrert mange protester. De blir avvist med hensyn til fellesskapets overordnede behov.

I Bybanens korte historie har fortetting langs traseen skjedd i ettertid. Nye beboere har tilpasset seg og i tillegg ønsket å bo i dens nærhet. I Fyllingsdalen er problemet motsatt. Å etablere en ny banetrasé i et etablert boligmiljø, med store endringer også for vei og trafikkavvikling, er en krevende utfordring for mange mennesker i borettslagene som blir berørt av utbyggingen.

Les også

Derfor valgte vi Bybanen

Les også

Hvorfor i all verden bygge mer bybane?

Bybanen som organisasjon fremstår som teknokratisk, velfungerende og med stor vekt på at sluttproduktet skal være estetisk velplassert i det landskapsmiljøet banetraseen skal fungere i. Det er god grunn til å stille spørsmål om de vil lykkes med denne målsettingen i «Dalen».

Bybanen er av våre politikere tildelt store fullmakter i møte med grunneier. Oppnås ikke enighet om «kjøpekontrakt», har Bybanen fullmakt til å drive frem sitt prosjekt som ekspropriasjonssak med skjønn i ettertid. Møtet mellom Bybanen og grunneier blir derfor ofte en opplevelse av «makt og hjelpeløshet».

I mitt borettslag, som blir Bybanens nærmeste nabo i Dalen, er sluttproduktet at ca. 250 mennesker for evig blir plassert i en rundkjøring med stor miljømessig belastning. Som tilleggsstraff får vi en høy og estetisk skjemmende mur mot Dag Hammerskjøldsvei. Blokken har stått der i 50 år. Jeg har ikke spurt kommuneadvokaten, men han vil sikkert si at vi har vært uheldig med plasseringen av bygget.

Les også

Vil bygge bybanedepot selv

Alle vil ha ny vei, men ingen vil ha den som nabo. Bybanen kommer, og vi må forholde oss til det. Det er grunn til å tro at vedtaket om fremføring av Bybanen til Fyllingsdalen ble gjort for å holde Bybanen som organisasjon intakt, mens man søkte å finne løsning for trasévalget mot Åsane. Der var ingen som spurte beboerne i Fyllingsdalen om det var behov for dette tilbudet. Det er vanlig oppfatning i Dalen at svært få ser på Bybanen som et kommunikasjonsmessig fremskritt.

Dagens busstilbud er velfungerende og bringer oss ditt vi ønsker på meget kort reisetid. Kommunikasjonsmessige fremskritt karakteriseres ofte med kortere reisetid fra A til B. I dag trenger vi ca. ti minutter til sentrum, når Bybanen begynner å rulle, vil reisetiden bli på minst det doble.

Når anleggsvirksomheten for alvor tar til, vil fyllingsdølene få se konsekvensene av et politisk vedtak som ikke har støtte i det folket som tiltaket skal betjene.

Det er vanskelig å spå om fremtiden. Jeg prøver likevel. Når byråden i 2022 klipper snoren og gir klarsignal for åpningen av Bybanen til Fyllingsdalen, reduseres busstilbud og linjevalg kraftig. Ringbuss i Dalen med stopp ved Oasen terminal og overgangsbillett til Bybanen blir kommunens gave til fyllingsdølen. Den som lever, får se.