• NY BYBANE: Slik ser arkitektene for seg Fyllingsdalen terminal med ny bybane. ILLUSTRASJON: BERGEN KOMMUNE

Fyllingsdøler flest vil ikke ha Bybanen

I dag trenger vi ca. ti minutter til sentrum. Når Bybanen begynner å rulle, vil reisetiden bli på minst det doble.