Når kunden alltid har nett

Jeg håper vi kan kvitte oss med negative munnhell som «å sitte i kassa på Kiwi».

Publisert Publisert

ENDRING: Det som tidligere var konkurranse mellom ulike butikker rundt Torgallmenningen, er blitt en konkurranse mellom norske fysiske butikker og kinesiske nettbutikker, skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Stenersen, Tor

Debattinnlegg

  • Torbjørn Røe Isaksen
    Næringsminister, Høyre

En tur i butikken er ikke hva den var. Økt netthandel, direkte import av varer, selvbetjente kasser, digital kundeinformasjon, skreddersydde tilbud, og varer som hentes og leveres direkte hjem på døren. Handelsnæringen befinner seg midt i en krevende omstilling.

Regjeringen ønsker å legge til rette for at denne omstillingen skal bli god. Da får vi en sterk og konkurransedyktig handelsnæring i Hordaland også i fremtiden. For første gang legger vi frem en egen stortingsmelding om handelsnæringen.

Denne næringen er den største sysselsetteren i privat næringsliv med 380.000 ansatte, og inngangsporten til arbeidslivet for mange. Endringene næringen står overfor, er derfor av stor betydning for norsk økonomi, men også for mange arbeidstakere.

I Hordaland alene er over 30.784 personer sysselsatt her (2017). Det er derfor mange som direkte eller indirekte kjenner endringene på kroppen. I 2018 har vi lest og hørt om store kjeder som har gått konkurs.

Kunden har som kjent alltid rett. Stadig oftere har kunden alltid nett. Ny teknologi og endrede handelsmønstre innebærer at handelsnæringen står overfor flere av de samme utfordringene som mer tradisjonelle, konkurranseutsatte næringer.

Det som tidligere var konkurranse mellom ulike butikker rundt Torgallmenningen, er nå blitt en arena der norske fysiske butikker er i direkte konkurranse med kinesiske nettbutikker.

Les også

Da butikken begynte å ta betalt for plastposene, skjedde det interessante ting

Konkurransen er krevende, men samtidig er det viktig å huske på at Norge er en liten, åpen økonomi, og at vår handel med utlandet har gitt store gevinster. Historien har også vist oss at teknologien skaper nye jobber. Ny teknologi innebærer behov for ny kunnskap og endret kompetanse hos de ansatte.

Handelsnæringen er en av få næringer hvor du kan starte og jobbe deg oppover, uten formell utdannelse. Vi vil løfte denne næringen. Jeg håper vi kan kvitte oss med negative munnhell som «å sitte i kassa på Kiwi».

En velfungerende handelsnæring tar vare på viktige funksjoner som bindeledd mellom produsenter og konsumenter eller mellom produsent og bedrifter, og er derfor av betydning for verdiskapingen i det øvrige næringslivet.

Handelsnæringens størrelse gjør at selv små utslag i produktiviteten kan få merkbare konsekvenser for norsk økonomi og verdiskaping. Størrelsen gjør at den også er viktig for å nå klima- og miljømålsettinger og kan være en driver for bærekraftige løsninger.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg