Bryggen er ingen «tapt sak»

DEBATT: Et mindretall, bestående av BTs redaktør og et fåtall politikere, har presset gjennom sitt syn.

Publisert Publisert

BRED MOTSTAND: Byrådet må lytte til de 84 prosent av bergenserne som stemte mot bybane på Bryggen, mener Trond Tystad. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Debattinnlegg

  • Trond Tystad
    Redaktør av Hvitboken - Bryggen fri for bil, buss og bane
  1. Leserne mener

På oppdrag fra de viktigste forkjemperne for verdensarvstedet Bryggen har en frivillig ekspertgruppe lagt ned ca. ett årsverk i dokumentgjennomgang og oppsummering i hvitboken – Bryggen fri for bil, buss og bane.

I BT fikk boken et godt og grundig oppslag som nyhetssak, før lederen i den samme avisen forsøkte å slå saken i hjel med de lettvinte politiske flosklene «omkamp» og «tapt sak». Kort sagt sier BT til 84 % av byens befolkning, slutt å bry dere om hva dere har som visjon for byens viktigste byrom i fortid, nåtid og fremtid.

Et mindretall, bestående av BTs redaktør og et fåtall politikere, har fått presset gjennom sitt syn i saken i det som ble en hestehandel helt uten kontakt med det demokratiske synet som kom til uttrykk i sist kommunevalg. Alle partier tonte flagg, og i BT sin spørreordning før valget var dette det spørsmålet som langt flest av BT sine lesere spurte om partienes standpunkt. Over 84 % stemte på lister som helt tydelig sa at Bybanen ikke skulle gå over Bryggen.

Les også

BT på leiarplass: «Motstandarane av bybane langs Bryggen mobiliserer til ein tapt kamp»

Hvitboken som kommer nå er faktisk bare tilleggsargumenter. Den opplyser i motsetning til kommunens utredninger om størrelsen på banen, nivået den må heves til, master og linjeføringer og praktiske problemer med at det må komme sikkerhetsgjerder. Den viser også at en uten å utrede det bryter Norges forpliktelser som et av landene som har ratifisert Paris-konvensjonen om verdens kulturarv, der Bryggen er innskrevet som et av de 100 første verdensarvstedene og derfor har en status som globalt ekstremt viktig kulturarv.

I tillegg at Bybanen i likhet med dagens vei, slett ikke har en trafikksikker nok utforming, og at en bør finne alternativer.

Se for øvrig hvordan Torget med gjerder er sikret mot veien, og se for deg slike dobbeltsidige gjerder langs banen over hele Torget og Bryggen, bortsett fra i noen få områder med overgang. Her kommer overgangstiden i de styrte overgangsfeltene til å måtte ha omfattende intervall for banen og kort for de gående og syklende. Og da er vi ved BT lederens virkelige mantra: «I førre lokalvalkamp tok bybana all merksemd. Det bør den ikkje gjere til neste år. Neste års valkamp handlar vonleg om visjonar for framtidas Bergen, framfor endå ein omkamp om Bryggen».

Les også

Tryggve Fett: – Bryggen er laget for gående

Dette sier BT. Vårt svar er at dersom en ønsker ro rundt den viktigste saken fra sist valg, da følger en opp stemmegivningen til 84,3 % av befolkningen og ikke 15,7 % av befolkningen. Bystyret nå er litt som Bertolt Brecht beskrev regimet i Øst-Tyskland: «Bystyret er ikke enig med den klare majoriteten. Bystyret oppløser folket og velger seg et nytt».

Og når det gjelder visjoner i en historisk sjøfartsby, finnes det vel ingen viktigere sak enn å utvikle et flott og historisk forankret byrom fra Vågen til Bryggen, hvor vi fyller opp med menneskelige aktiviteter for alle fra 0 år til sykehjemmet på utflukt, alene og sammen i festivaler. Et sted der vi kommer vandrende og finner igjen Magnus Lagabøtes Torg (brukt som offentlig toalett i anleggsbrakke i år), en reetablert Brygge-hop, og tilgang til det eldste bevarte rådhus med vinstue.

Å bygge en dobbeltsporet jernbane mellom bergenserne og Torget/Vågen og mellom Bryggen og dens eksistensberettigelse, kaikanten, er det minst fremtidsrettede en kan gjøre. Byens politiske ledelse eller BT sin redaktør skal få en kasse god Italiensk vin av meg om de finner en annen by i verden som bygger dobbeltsporet jernbane mellom befolkningen og den viktigste sjøfronten i byen og byens torg.

Slike teknokratiske løsninger som å rive Bryggen for å bygge i betong og å bygge to jernbanespor og gjerder mellom folket og sjøfronten, hører nemlig 1950-tallet til og ikke vårt årtusen i byplanleggingen. Vårt årtusen tilhører opplevelsene, fellesskapet og de myke trafikantene.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg