På tide med fleksibel skolestart

DEBATT: Barn bør få muligheten til å starte på skolen når de er modne for det.

Publisert: Publisert:

VALGFRIHET: Det bør bli lettere å utsette eller fremskynde skolestart for de barna som trenger det, skriver innsender. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

Idun Bortne
Komitéleder for barnehage, skole og idrett i Bergen (V)

Den første internasjonale dagen for utdanning ble markert 25. januar. Målet er gratis utdanning med høy kvalitet som er tilpasset den enkelte, og jenter og gutter skal ha lik tilgang.

Samtidig er det en glede å kunne markere at den nye regjeringen vil gjøre skolestarten mer fleksibel ved å senke terskelen for utsatt eller fremskutt skolestart, og gi kommunene mulighet til å prøve ut nye modeller for fleksibel skolestart.

En skole som gir alle barn muligheter til å lykkes i livet, er en av Venstres viktigste saker. Skolen skal både utdanne og danne, og være en trygg arena for mestring. Barn bør i større grad få mulighet til å starte på skolen når de er modne for det. Derfor vil vi gjøre skolestarten for seksåringer enklere og mer fleksibel.

Ved skolestart kan det være så mye som ett år i aldersforskjell mellom de eldste barna som er født i januar og de yngste som er født i desember. Etter dagens regelverk er det kun 0,6 prosent av de norske elevene som får utsatt skolestart et år, mens den tilsvarende andelen i Danmark er nærmere ti prosent.

PIRLS-undersøkelsen (Progress in International Reading Literacy Study, som undersøker leseinnsats og leseferdigheter blant elever på fjerde og femte trinn, red.anm.) viser at det er store nivåforskjeller i lesing mellom jenter født tidlig og gutter født seint samme år. De eldste barna gjør det bedre enn de yngste, og jentene gjør det bedre enn gutter. Gutter født seint på året kommer dårligst ut.

Kommunene bør utarbeide modellene for fleksibel skolestart i et samarbeid med skole, barnehage og foreldre. Venstre foreslår å innføre halvårlig opptak i skolen. Det vil gjøre det lettere for foreldre å utsette eller fremskynde skolestart for de barna som trenger det. Samtidig er det viktig å forhindre at familiers økonomiske situasjon påvirker valget. Barnehagen bør derfor bli gratis for de eldste barna.

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg