Er jeg en trafikkrisiko?

Ungdom som har innrømmet cannabisbruk blir fratatt førerkortet. Da bør vel politiet også inndra førerkortet til de som drikker seg full to ganger i måneden?

Publisert:

FEILVURDERING: Vel er cannabis ulovlig, men det er tross alt edrueligheten og trafikksikkerheten som skal danne grunnlaget for vurderingen av førerrett, skriver jussprofessoren. Foto: Microstock

Debattinnlegg

Hans Fredrik Marthinussen
Professor i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Jeg anser meg selv som relativt forsiktig med alkohol. Jeg er ikke spesielt glad i vin til maten og drikker ikke øl. Jeg tar meg likevel en fest i ny og ne. Jeg feiret for en ukes tid siden en god venns bursdag med konsert og 80-tallskostymer, og var nok rimelig beruset.

Det ble nok også konsumert en del alkohol på en guttetur til Paris i april. I mai var jeg og noen andre ute størstedelen av natten etter et forskergruppemøte i Berlin. Så ble det ble noen alkoholenheter etter middagen både på et seminar på Solstrand i vinter, og et nettverksmøte for nordisk finans- og verdipapirrett i Danmark i mars.

Fratatt førerkortet

Jeg har til tross for denne tydeligvis løsslupne livsførselen, aldri kjørt med promille. Jeg har et «strafferegister» på min bilkjøring som omfatter å passere en fotoboks i Lærdalstunnelen i 92 km/t for ti års tid siden og to-tre parkeringsbøter fra min studenttid, da jeg tolket parkeringsreglene med en jusstudents sedvanlige iver.

Selv anser jeg meg vel skikket til å kjøre bil, men det er lett å få inntrykk av at politiet er uenig. De mener nemlig at om man ruser seg mer enn to ganger i året, kan man være en trafikkfare. Det fremgår av Bergens Tidende 16. august at et titall ungdommer som ble tatt i den velkjente hasjaksjonen, er blitt fratatt førerkortet som følge av at de har innrømmet å ha røyket cannabis annenhver helg i en viss tid.

Les også

Mister lappen etter cannabisaksjonen

Hårreisende

Hjemmelen for inndragelsen er veitrafikkloven § 34, som krever at innehaveren av førerkort «ikke må misbruke alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel», og at førerretten kan inndras dersom vedkommende «ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn … hvis hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det».

Som politiet er sitert på i artikkelen, skilles det ikke mellom alkohol og annet rusmiddel. Det følger klart nok av loven. I prinsippet er det altså det samme om man ruser seg på alkohol eller cannabis. Da bør vel politiet også inndra førerkortet til de som drikker seg full to ganger i måneden? Eller, om man skal følge en av våre lagmannsretter, kan tre ganger i året faktisk være nok — en ganske hårreisende rettsavgjørelse, som politiet uten videre legger til grunn for sin praksis.

I prinsippet er det altså det samme om man ruser seg på alkohol eller cannabis

Må ta til vettet

For min egen del tror jeg ikke politiet faktisk mener at sporadisk rus, la oss si tre-fire ganger i året, enten det er alkohol eller cannabis, er en sterk indikasjon på at man er rusmisbruker og uegnet til å ha førerkort. Det er heller lett å mistenke at denne reaksjonen er en måte å avskrekke potensielle cannabisbrukere. Vel er cannabis ulovlig, men det er tross alt edrueligheten og trafikksikkerheten som skal danne grunnlaget for vurderingen av førerrett.

La oss håpe politiet tar til vettet, eller eventuelt at domstolene leser lovteksten mer fornuftig i 2014 enn Borgarting lagmannsrett gjorde i 2007. Hvis ikke bør vel egentlig svært mange lovlydige borgere frykte for sin rett til å kjøre bil?

Publisert:
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg