Den rødgrønne regjeringen takket for seg med et av tidenes studentløft og en større investering i høyere utdanning. Likevel kan regjeringsplattformen til Høyre og Frp skape en enda større optimisme i utdanningssektoren, fordi den er tydelig på at; «fundamentet for vår fremtidige verdiskaping og velferd ligger i å realisere kunnskapssamfunnet». Den har også ambisjoner om at vi skal ha forskningsmiljøer i verdensklasse. Samtidig er koblingen mellom kunnskapsambisjonene og de konkrete tiltakene regjeringsplattformen byr på, for svake.

Bli best

Visjonene om kunnskapssamfunnet og de verdensledende forskningsmiljøene vil ikke se dagens lys dersom heltidsstudenten ikke blir realisert. Dagens studenter vil være fremtidens forskningsmiljøer, og for at disse skal bli verdensledende må man fra første dag i studiet ha de vilkårene og tiden til rådighet for fordype seg slik at man kan bli best i sine fag. Slik er ikke situasjonen i dag.

Ifølge Norsk Studentorganisasjons levekårsundersøkelse har 6 av 10 studenter en deltidsjobb for å klare å finansiere studiehverdagen, og flere bruker mer tid på jobb enn på lesesalen. Under slike vilkår er det vanskelig å dyrke frem de skarpeste hjernene og skape de «nye ideene og bedre løsningene», som Høyre ønsker.

Dagens studenter vil være en av grunnpilarene i neste generasjons arbeidsliv, et arbeidsliv som vil være mer globalisert og konkurranseutsatt enn det norsk økonomi noen gang har vært før. For at vi skal være rustet til å møte morgendagens utfordringer må det investeres, så heltidsstudenten blir realisert nå.

Kunnskapssamfunn

For at vi skal bli det kunnskapssamfunnet som den nye regjeringen drømmer om, trenger høyere utdanning som helhet bedre rammevilkår: Grunnfinansieringen må økes, bygningsmassen må rustes opp og studiestøtten og studentboligbygningen må økes. Gjennomføres disse tiltakene, vil vi ha alle forutsetninger for å bli et kunnskapssamfunn med verdensledende forskningsmiljøer.

Derfor håper jeg Erna tør å satse på fremtiden, og iverksette disse tiltakene slik at kunnskapssamfunnet blir realisert.