Får vi en åpen russcene på Wergeland?

Vi i Leaparken Velforening er bekymret for hvordan etableringen av et MO-senter sentralt på Wergeland vil påvirke nærområdet.

Publisert Publisert

LEAPARKEN: Leaparken er en grønn lunge i nærmiljøet på Wergeland. Kommunen planlegger i denne parken en ny barnehage med mer enn 50 barn, og rett ved det planlagte MO-senteret, skriver artikkelforfatterne. Foto: Rune Nilsen

Debattinnlegg

 • Birthe Rigstad Bendixen
  Leaparken Velforening
 • Eirik Skare
  Leaparken Velforening
 • Tina Pavlin
  Leaparken Velforening
 • Mette Kvarme
  Leaparken Velforening
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Vi er gjennom media gjort kjent med at byrådet har bestemt å etablere et nytt Mottaks— og Oppfølgingssenter (MO) på Wergeland i Årstad bydel. Plasseringen skal være i Fana Sparebanks gamle lokaler, like ved bybanestoppet og det nye Wergeland Torg.

Leaparken Velforening er bekymret for hvordan etableringen av et MO-senter sentralt på Wergeland vil påvirke nærområdet.

Wergeland er et område som er merket av stort utbyggingspress og høy endringstakt etter Bybanens inntog for fem år siden. En mengde byggeprosjekter er i gang, og store reguleringsplaner skal gjøre dette til et levende lokalsenter med mange nye familieboliger i årene som kommer. Midt i smørøyet ligger Wergeland Torg og Wergeland bybanestopp. 20 meter unna ligger lokalene der det er planlagt etablering av MO-senter.

I følge byrådets «Handlingsplan mot åpne russcener» er etablering av lokale Mottaks og oppfølgingssentre (MO-sentre) «et sentralt tiltak for å redusere åpne russcener i Bergen sentrum». Vi vet lite om hvilken funksjon et MO-senteret skal ha, og har heller ikke mottatt noen informasjon fra kommunen, hverken i forkant eller i etterkant av beslutningen om etablering av nytt MO-senter på Wergeland.

Det vi vet fra media dreier seg i hovedsak om stengingen av Nygårdsparken, og hvilke problemer den åpne russcenen i Nygårdsparken har skapt for nærmiljøet rundt parken i en årrekke. Med tanke på hvordan åpen narkotikaomsetning og annen rusrelatert kriminalitet har fått utfolde seg nærmest uforstyrret der, ser vi med uro på hvordan etablering av et MO-senter vil påvirke bo- og nærmiljøet på Wergeland.

Denne bekymringen gjelder også Leaparken, et par minutters gange fra Wergeland torg. Leaparken er en grønn lunge i nærmiljøet, som blir brukt til lek og rekreasjon året rundt. De fleste eiendommene i området har liten eller ingen hage, og tar dermed i bruk parkarealet når barna skal leke eller for å nyte sol og fint vær. Vi ser allerede i dag tendenser vi ikke ønsker i parken, og vi finner sprøytespisser under våre jevnlige dugnader. Kommunen planlegger i denne parken en ny barnehage med mer enn 50 barn, og rett ved det planlagte MO-senteret, 50 meter mot øst, ligger Minde barnehage med rundt 60 barn. Barnehagen skal i tillegg bygges ut ytterligere for å holde tritt med fortettingen i området.

Så vidt vi forstår ble plassering av MO-senter i Bjørnsonsgate 4, forkastet blant annet på grunn av frykt for negative konsekvenser for Årstad Videregående Skole, som ligger like i nærheten. Vi reagerer på at plasseringen av MO-senter på Wergeland er bestemt gjennomført uten at det har vært noen form for dialog med beboere og velforeninger i nærområdet. Hvilke vurderinger har byrådet lagt til grunn for den valgte plasseringen? Og hvilke konsekvenser for nærmiljøet er analysert?

Vi har mange spørsmål som krever svar: Hvilke brukere vil benytte et slikt MO-senter? De som er under behandling, eller også de som fortsatt er i aktiv rus? Hvor mange personer forventes å besøke MO-sentere daglig? Har politiet tilstrekkelig ressurser til å være synlig tilstede i området for å forebygge åpen narkotikaomsetning og bruk i det offentlige rom? Finnes det konkrete planer – og midler - for å forebygge kriminalitet og ordensforstyrrelser?

Vi oppfordrer herved Bergen kommune og politiet til snarest å arrangere et møte med oss beboerei nærområdet, for å presentere planer og konkrete tiltak, og diskutere tidligereerfaringer fra etableringen av MO-senter på Laksevåg. På denne måten kan manfølge opp bekymringer fra nærmiljøet, og beboerne får mulighet for dialog i etviktig samfunnspolitisk spørsmål.

Publisert
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg