Sjokkerende fra Borgersrud

Historiker Lars Borgersrud skriver at han er sjokkert over Museum Vest. Men hans egne argumenter er mer egnet til å sjokkere.

LITE TROVERDIG: Lars Borgersrud (bildet) bygger på falske premisser når han kritiserer Museum Vest håndtering av Saborg-prosjektet, skriver Stig Stark-Johansen.

Bjelland, Håvard
  • Stig Stark-johansen
    direktør, Museum Vest

Først det elementære: Museum Vest er ikke kilden til BTs opplysninger. Det er en ubegrunnet påstand fra Borgersrud. Rathkes tilknytning til NS er uansett ikke mer enn for en bagatell å regne, og blir ikke noen stor sak i Saborg-boken. Borgersrud har selv overfor prosjektgruppen skriftlig forsikret at opplysningene om Rathkes NS-medlemskap er klarert for bruk. Altså ville dette uansett kommet frem senest når boken kommer ut til høsten, noe Borgersrud vet.

Les også

Kampen om krigshistorien

Alt i Borgersruds innlegg bygger for øvrig på falske premisser. Museum Vest har ikke forsøkt å fjerne ham. Etter å ha sjokkert prosjektmedarbeiderne med sin «utilbørlige oppførsel» (sitat Borgersrud), reiste han seg og erklærte på møtet 12.11.2013 at han trakk seg fra prosjektet og at prosjektgruppen måtte velge ny leder. Dette er bekreftet av samtlige medlemmer av gruppen, også Rathke og Borgersrud.

Ikke Borgersruds prosjekt alene

Materialet i Saborg-prosjektet er heller ikke Borgersruds verk, men et resultat av årelang fellesinnsats med arkivarbeid, intervjuer, feltarbeid og skriving fra medarbeiderne i Museum Vests prosjektgruppe — Egil Christophersen, Ole-Jacob Abraham, Terje Olsen og Gunnar Jacobsen, i tillegg til Borgersruds innsats. Det er trist at Borgersrud har glemt de andres innsats.

Alt i Borgersruds innlegg bygger for øvrig på falske premisser.

Museum Vest har heller ikke «overtatt midler» fra Borgersrud. Midlene til prosjektet er av samtlige bidragsytere overført direkte til Museum Vests konto uten noen som helst form for føringer i tilsagnsbrevene.

Borgersrud gikk til pressen først

Borgersrud beskylder Museum Vest for «å løpe til pressen med sensasjoner». Glemt er det faktum at prosjektmedarbeider Terje Olsen innstendig ba både Borgersrud og Rathke om ikke å gå til pressen. «Alle kommer til å tape på det», sa Olsen. Likevel gikk de to til BA og Klassekampen for å lansere sin versjon av prosjektets problemer i februar i år. Alt som har kommet fra Museum Vest og prosjektmedarbeiderne, har vært svar på angrep fra Rathke/Borgersrud gjennom media.

Det er avslørende at Borgersrud kritiserer BT for ikke å fremstille saken som han vil. I stedet har avisen drevet gravejournalistikk og komme frem til reelle problemstillinger i konflikten. Borgersrud prøver å sverte Ole-Jacob Abraham som en «historiker som henger ut en informant i pressen». Men Abrahams posisjon som historiker styrket både i prosjektgruppen og allmennheten, fordi han har våget å ta konsekvensen av at Rathkes troverdighet som tidsvitne er svekket.

Mangler troverdighet

Borgersrud går til retten for å få nedlagt et forbud mot at Museum Vest gir ut en bok, der både sabotører og etterkommere av Saborg-medlemmer har bidratt. Museum Vest vil ikke hindre Borgersrud og Rathke i å gi ut en bok. Men Borgersrud og Ratkhe har beviselig snakket usant om en rekke forhold i konflikten om Saborg-prosjektet.

Når disse to åpenbart ikke klarer å beskrive forhold som de selv var en del av for bare uker og måneder siden, hvordan kan allmennheten ha tillit til at de på troverdig vis skal beskrive historiske hendelser som ligger 70 år tilbake i tid?

Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg