Nå må vi satse på bærekraftig havøkonomi

Vi etterlyser krisetiltak som bidrar til en grønn omstilling av norsk økonomi.

Publisert Publisert

Dyrking av tang og tare, i kombinasjon med vindkraft- eller oppdrettsanlegg, er et av satsingsområdene innsenderne foreslår. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Debattinnlegg

 • Sissel Rogne, direktør, Havforskningsinstituttet; Dag Rune Olsen, rektor, Universitetet i Bergen

Det siste halvåret har myndighetene brukt store penger på å holde økonomien i gang gjennom krisen, og med rette. Spørsmålet er om de brukes rett.

Når en krise treffer, har man to valg. Man kan satse alt på å bevare mest mulig som det var før krisen. Eller man kan bruke krisesituasjonen til å tvinge frem en omstilling til noe nytt.

Vi er bekymret for at norske myndigheter så langt har gjort litt for mye av det første, og litt for lite av det siste. I krisepakkene har oljeindustrien fått en stor bit av kaken, mens smuler har gått til et grønt skifte i forhold.

En undersøkelse Opinion har gjort for havkonferansen The Ocean, sender et tydelig signal til storting og regjering: To av tre nordmenn mener at myndighetenes tiltak må innrettes for å sikre en grønn omstilling.

Flere mener grønn omstilling har blitt mer nødvendig som følge av krisen, enn det motsatte. Slik omstilling er ikke bare nødvendig for å nå klimamålene. Det er også viktig for å for å sikre arbeidsplasser og inntekter over tid.

DNV-GL slår fast i en ny rapport at verdens etterspørsel etter olje allerede er forbi toppunktet. Da haster det å snu seg om.

Sissel Rogne og Dag Rune Olsen står bak dette innlegget om havnæringenes betydning og potensial. Foto: Håvard Bjelland/Bård Bøe

85 prosent av de spurte i undersøkelsen peker på at Norge må satse mer på havnæringene. Fortsatt utnytter vi bare en liten del av de enorme ressursene som finnes i havet og langs kysten. Her ligger det muligheter for ny og økt aktivitet. Det forutsetter at vi bruker klokskap og tenker bærekraft gjennom alle ledd i kjeden.

Vi vil peke på noen eksempler:

 • Vindkraft til havs. Forskere og bedrifter på Vestlandet har bidratt til at teknologien er moden, men det trengs drahjelp for å utnytte det store potensialet i vindressursene på sokkelen.
 • Dyrking av tang og tare. Det kan kombineres med vindkraft- eller oppdrettsanlegg, og binder effektivt CO2. Tang og tare har også en rekke bruksområder, fra biologisk nedbrytbar plast til miljøvennlig fôrråstoff, med stort potensial for utvikling.
 • Grønn skipsfart. Havet er en viktig transportåre for folk og bedrifter langs hele kysten. Her er Vestlandet langt fremme på utvikling av utslippsfrie løsninger, som er en forutsetning for bærekraft i andre havnæringer. Utviklingen må nå settes fart på.
 • Teknologi og infrastruktur for å samle, dele og bruke data fra havet for å støtte bærekraftig utnyttelse av ressursene.

Havnæringene er nøkkelnæringer i den grønne omstillingen. Det er også områder der kunnskaps- og industriklynger i havbyen Bergen sitter på tung kompetanse. Torsdag samler vi disse klyngene digitalt gjennom konferansen The Ocean.

Samspill på tvers av næring, forvaltning og akademia er avgjørende for å få den nødvendige kraften i omstillingen vi skal gjennom.

Nå må vi satse for å skape morgendagens bærekraftige havøkonomi.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Kronikk: Vi må rigge oss for krise og omstilling

 2. – Slik lykkes vi som havnasjon

 3. Marine mineraler – Gull eller gråstein?

 4. Ny undersøkelse: Bedrifter mangler konkrete bærekraftsmål

BT anbefaler

Bertil ruset seg da han stjal maleriene. Så møtte han kunstneren i retten.

– Ingen ønsker å bli husket som den ynkelige junkien, sier Bertil Nordland.

LES SAKEN
Din mening betyr noe
I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg
 1. Havvind
 2. Omstilling
 3. Tang og tare
 4. Bærekraft
 5. Vindkraft